GEIR A. ARNEBERG tekst

Det hevdes at verdien på en eiendom først og fremst vurderes etter de tre b-er; Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet.

Og ser man på de siste årenes byutvikling og byggevirksomhet i Elvebyen Drammen, så lever vel tilnavnet på Drammen opp til nettopp Elvebyen.

Mens man både på Strømsø og Bragernes stadig får flere og større byggekomplekser, er fellesnevneren nærheten til elva.

Landets grønneste kommune

Anne-Marie Vikla ble i fjor sommer ansatt som ny kommunalsjef for arealplan, klima og miljø i Drammen kommune. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Noe av det første Vikla gjorde i den nye stillingen, var å invitere sentrale aktører innen eiendomsutvikling til dialog om overordnede arealplan- og byggesaker.

– Vi har etablert et administrativt planforum, der vi har invitert eiendomsutviklere, tiltakshavere, konsulenter og arkitekter. Målet er å skape en god møteplass for utveksling av informasjon og dialog om viktige planer som legger rammene for utviklingen av de ulike delene av Drammen kommune, sier Anne-Marie Vikla.

Hun poengterer at alle de nye byggeprojektene rundt elva skal gjøre Drammen til Norges grønneste kommune – og at byen skal være et godt sted å bo for alle innbyggerne.

– Planforumet er en arena for informasjon og dialog på plan- og byggesaksområdet. Det er også viktig at de ulike utbyggerne kommuniserer med innbyggerne. Hva de måtte mene, er av stor betydning, sier hun.

Innhenter kunnskap

Vikla hevder de ulike eiendomsutviklerne sitter på mye kunnskap om hvordan gode lokalsamfunn skapes og har mange ideer om hvordan utviklingen bør skje.

– Vi ønsker at denne kunnskapen og alle ideene kan brukes i både by- og stedsutviklingen, slik at det påvirker planene som legges for utviklingen av Drammen kommune, sier Anne-Marie Vikla.

Vikla startet i jobben som kommunalsjef i Drammen i starten av september.

– Retningen for byutvikling, klima og miljø har politikerne allerede gitt i kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i fjor. Siden har vi samarbeidet bredt for å realisere de ambisiøse målene, sier hun.

– Sosial bærekraft er viktig. Samtidig skal nye Drammen fremstå inkluderende og nytenkende. Skal vi lykkes, må også de nye bydelene inneholde et mangfold, og ikke være for de få. Det er kanskje den største utfordringen, men som vi har et stort fokus på, sier Vikla, og henviser blant annet til all dialogen med utbyggere om store prosjekter på Strømsø – den nye bydelen Vikla omtaler som indrefileten i Drammen.

 

Tangenkaia – en del av byutviklingen

I 2021 startet planprosessen for utviklingen av Tangenkaia, og i tillegg medvirkningsprosesser for aktivisering av området.

Det er både kortsiktige og mer langvarige aktiviteter på Tangenkaia.

57 mål av Tangenkaia ble i 2018 overført Drammen Kommune Eiendoms Utvikling (DKEU) med formålet «transformasjonsområde for byutvikling».

Enkelte av dagens eiendommer er fredet og vernet, og derfor må det skapes kvalitetsmessig gode byutviklingsprosjekter som integrerer eksisterende og ny eiendom.

I juni 2020 inngikk DKEU en samarbeidsavtale med Bane NOR Eiendom med mål om å utvikle en helt ny bydel på det tidligere havneområdet Tangen. I alt ca. 100 mål tomt.

Partene har etablert et felleseid selskap som ser på mulighetene for hvordan havneområdet kan transformeres – og utvikles til en ny, attraktiv bydel. Målet er å utvikle en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier.

Som del av avtalen, inviterte partene tre erfarne, tverrfaglige team til å gjennomføre mulighetsstudier i et parallelloppdrag. Oppdraget innebar å utforske ulike løsninger for å transformere og utvikle området, og å foreslå hvordan områdets potensial best kan utnyttes og bidra til å komplettere eksisterende sentrum og resten av byen.

Mulighetsstudiene dannet grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15 års perspektiv og den tredje et 20- 30 års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen omfatter også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med.

Ambisjonene for arbeidet er å skape en byutvikling som er fremtidsrettet med gode byrom, bærekraftig energibruk, nye transportformer og delingsøkonomi.

Tangenkaia/Tollbukaia er en viktig del av Drammens historie. Området er historisk knyttet til skipsfart, havnevirksomhet og handel – som har dannet noe av grunnlaget for den byen Drammen er i dag. I dag er all havnevirksomhet flyttet til Holmen så det er klargjort for utvikling av området. Det er flere leietakere som blir ivaretatt av DKEU, blant annet flyttet Haandbryggeriet inn i Skur 3 og 4 i 2019 og flere leietakere holder til i Tollboden.

Det er i dag cirka 120 personer som har sin arbeidsplass på Tangenkaia.

 

Nøsted Brygge skal fylle privatboliger og næring

I slutten av 2024 – alternativt starten på 2025 – skal målet til eiendomsinvestor Jan Erik Hansen være nådd. Da skal Nøsted Brygge verdig ferdig bygget med 89 innflyttingsklare leiligheter.

I dag teller Nøsted Brygge over 22.000 kvadratmeter. Forhåndssalget av leiligheter nærmer seg 50 prosent, og til høsten starter byggearbeidene.

Men Nøsted Brygge skal ikke bare fylles av leiligheter, men også arealer til næringsdrivende.

I tillegg rigges det for et innhold for beboerne, slik at nye eiere skal trives i sine hjem på havna i Drammen.

Nøsted Brygge vil få i alt 89 leiligheter med areal fra 55,5 til 160,5 kvadratmeter. De fleste vil være romslige leiligheter på rundt 100 kvadrat.

Det lokale tilsnittet forsterkes også via lokal entreprise gjennom Vestviken Entreprenør.

– Siden tomten må sikres mot sjøen, betyr det også en merutgift på 30 millioner før vi kan reise bygget, sier initiativtager Jan Erik Hansen, også med blant annet Engene Park på samvittigheten.

Nye Nøsted Brygge eier Hansen selv gjennom selskapet Mocom 48 prosent av aksjene, Per Rosenvinge i Hobro Bygg og familien Børretzen eier 17 prosent av aksjene – mens Jan Wøien eier 14 prosent.

Hansen startet sitt drømmeprosjekt ved å skaffe seg et eiendomsbygg og første bit av det som nå blir Nøsted Brygge. Senere har han komplettert samlingen til hele området på 22 mål mellom Toyota i øst til Glassverket i vest.

Men næringsvirksomhetene skal bestå, og prosessen med å tilpasse næringsvirksomheter til det nye komplekset er i full gang. Av bygningsmassen vil 9.200 kvadrat være dedikert til næring og 8.500 kvadrat til boliger.

I og med at Nøsted Brygge nå er et transformasjonsområde, skal deler av gamle industribygg danne grunnlag for moderne boliger. Her rives en del av den gamle bygningsmassen, mens man tar vare på den eksisterende og bunnsolide bygningskroppen slik at denne danner et historisk fundament for nye boliger.

På Nøsted Brygge gjøres det altså klart for et moderne bryggeanlegg, felles takterrasser samt uteområder med store grøntarealer. I tillegg blir det bilpool og ladeplasser til elbiler, rom for bilvask og hundevask.

Nøsted Brygge vil nyte godt av at sykkelstien på nedsiden av komplekset blir bygget. En seks meter bred sykkelsti som er et samarbeide mellom utbyggere og kommunen, og som – når den står ferdig – sammenhengende vil binde området på Knive med Drammen sentrum.

 

SPG bygger 700 nye leiligheter på Tangen

SPG kjøpte i juni 2019 en eiendom i Drammen av Berg Investment AS, som eies av familien Berg. På tomten, som har vært i familiens eie siden 1930-tallet, har det vært drevet skipsverft og i nyere tid produksjon av kabeltromler.

Tomta på Tangen er på ca. 45 mål, med 800 meter sjøfront. Området skal reguleres fra industri til bolig- og næringsformål.

– Tangen er sammen med Nøsted definert som et fremtidig transformasjonsområde i kommuneplanen, og den aktuelle tomten har et stort potensial som boligområde, sier Managing Partner Knut Holte i SPG.

Elva og fjorden har spilt en viktig rolle i Drammens utvikling. Historien skal bevares, men vi skal også fornye og gi Slippen en plass i fremtiden. På Slippen det bygges leiligheter for ulike grupper mennesker, og vår visjon er at dette skal bli en bydel hvor alle kan bo og trives.

Masterplan for området vil gi mellom 600 og 700 nye leiligheter på den 45 mål store tomta på det gamle skipsverftområdet. Utbyggingsarbeidet er delt opp i fem faser, hvor i det i den første fasen vil bli bygd ca. 150 leiligheter, parkanlegg og en fjordpromenade som skal åpnes for allmennheten. Forventet salgsstart er i 2023, og forventet byggestart vil være i 2024.

 

SPG bygger boliger for aktive eldre på Gulskogen

På Gulskogen i Drammen, like ved jernbanestasjon skal SPG utvikle en fremtidsrettet boligdestinasjon med fokus på aktive eldre, førstegangsetablerere samt barnefamilier.

Gulskogen skal bli et nabolag som er tilpasset og tilgjengelig for alle, uavhengig av livssituasjon, økonomi og kjøpekraft.

Eiendommen har et samlet areal på 16.000 kvadratmeter og har vært eid av familien Halmrast i over 70 år. I dag er eiendommen utleid til lager-/logistikkbruk. Forventet salgsstart er i 2025. SPG tar sikte på å bygge 410 leiligheter i dette komplekset.

 

Union Eiendom bygger Svanegangen

Siden august 2020 er det bygget eksklusive leiligheter ved Bystranda på Bragernes, med nærhet til alt du ønsker deg i hverdagen.

Akkurat som i eventyret har byen gjennomgått en fantastisk forvandling. Et av de ypperste bevisene på dette er kanskje Bystranda. Akkurat her, perfekt plassert, på Svanegangen skapes nå 132 eksklusive leiligheter.

Arkitekturen er helt unik og skaper en tydelig identitet, så vel ute- som innendørs. Gjennomgående, moderne leiligheter med fokus på detaljer. Takterrasser og balkonger med fantastiske solforhold og utsikt over elven. Parsellhager, vannspeil og frodige møteplasser i uteområdet er bare noen av de gode kvalitetene i Svanegangen.

Våkne opp på solsiden og start dagen med morgenkaffen rykende fersk fra baristaen en etasje ned, eller kanskje et morgenbad på stranden? Med fem minutter til torget, syv til toget og alt byen har å by på tilgjengelig, akkurat når det passer deg, skaper du tid og rom i hverdagen til de små eventyrene.

Entrepenør er Vedal Entrepenør og arkitekt er LOF Arkitekter. Leilighetene selges av Dialog Eiendomsmegling.