JANNE C. HAFSKJOLD tekst

Pandefri Drammen er en stor mobiliserings- og kommunikasjonskampanje der aktivitetsglede, sosial inkluderingsarena og samarbeid står i sentrum. Kampanjen er en del av Drammensidrettens utstrakte samfunnsarbeid for å få et mer aktivt lokalsamfunn.

Dette er et samarbeid med Viken idrettskrets, Musikkrådene i Viken, Viken barne- og ungdomsråd, Forum for natur og friluftsliv og ombudet for barn og unge i Viken.

Drammen idrettsråd har etablert lokalt samarbeid med Drammen Friluftsliv, Drammen Kulturråd og Pensjonistforbundet Buskerud. Ved et samarbeid med øvrig frivillighet i Drammen som denne kampanjen er tenkt, kan det skape et godt utgangspunkt inn mot frivillighetens år i 2022. Frivillige organisasjoner som er tilknyttet enten Viken idrettskrets, Musikkrådene i Viken, Viken Teaterråd eller Viken barne- og ungdomsråd Ombudet for barn og unge i Viken kan søke midler. Drammen idrettsråd har som hovedmål:

• Å ta frafallet tilbake

• Benytte dette som en rekrutteringsarena for å få med oss de som ikke deltok før pandemien

• Skape aktivitetsglede

Et eksempel på samarbeid med øvrig frivillighet, kan for eksempel være samlokalisering av aktiviteter, aktivitet på tvers av generasjoner, arrangement, høstferietiltak, rekrutteringstiltak, inkluderingstiltak, etc. Det oppfordres særlig til å innlede et samarbeid med skolen og på tvers av frivillige organisasjoner.

Pandefri Drammen vil være et arrangement som speiler idrettsrådets og Drammensidrettens mangeårige samfunnsarbeid som en stor folkehelseleverandør av aktivitet.

Aktive lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighetene, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.

Drammen idrettsråd ønsker å sette et stort lokalt fotavtrykk som gjenspeiler idrettens og frivillighetens særpreg i Drammen.

Arrangementet vil vare fra uke 38 til uke 40.