Tiltaket til regjeringen om frislipp av taxinæringen har ikke gått gjennom uten protester, og dette var igjen tema da Jonas Gahr Støre besøkte Drammen i helgen.

- Regjeringens frislipp av taxinæringen kan føre til rasering av en hel næring og går utover hardtarbeidende arbeidsfolk som nå i mange tilfeller ikke lenger kan leve av jobben sin, forteller Støre når han blir spurt om hvorfor Arbeiderpartiet ønsker å fjerne tiltaket.

Dette har blitt en viktig sak for Arbeiderpartiet, som nå har satt det inn som et av de 40 punktene i sin nye 100-dagersplan.

- Dette er en viktig sak som det haster å endre. Derfor vil Arbeiderpartiet fremme forslag om å stanse frislippet i taxinæringen i løpet av de 100 første dagene om vi kommer i regjering, samt starte arbeidet med en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier Støre

Lokalt engasjement

Frislipp av taxinæringa engasjerte ikke bare Støre under besøket, men også flere lokale. Under besøket hans kom det flere lokale taxisjåfører som ville rette oppmerksomhet mot tematikken.

Sjåførene fortalte om en taxinæring som allerede er hardt presset med vanskelige arbeidsvilkår, og det var full enighet om at den nye politikken ville ramme næringen hardt. Førstekandidat for Buskerud Arbeiderparti, Masud Gharahkhani, mener det er forkastelig at regjeringen ikke har hørt på næringen når de har utformet politikken.

- Poenget med dette tiltaket er at det skal bli billigere og bedre, men alle steder det har blitt testet ut ser vi at det heller har blitt dyrere og dårligere. Man ødelegger for en allerede hardt presset arbeidsgruppe, sier Gharkhani om politikken. Gharahkhani mener at det ikke bare er taxisjåførene som blir rammet av denne politikken, men forteller videre at også kundene får et dårligere tilbud etter frislippet av næringen.

- Denne politikken fører ikke til et bedre tilbud til publikum, ikke til lavere priser og ikke til et tryggere transporttilbud for syke eldre og bevegelseshemmede i distriktene. Samtidig gir den dårligere arbeidsforhold og mer usikkerhet for yrkesgruppen, sier Gharahkhani.

Under møtet med de lokale taxisjåførene fikk Støre og Gharahkhani med seg mange problemstillinger for taxinæringen, og mener dette igjen aktualiserer å legge press på saken i tiden som kommer.