Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i Buskerud, og også ett av landets mest aktive innvandrerråd. Rådet er ett aktivt organ og vært med på å forme det flerkulturelle Buskerud. BIR bygger broer, og skaper arenaer hvor forskjellige kulturer kan møtes. Rådet har cirka 4000 medlemmer.

Brobyggerpris 2022

Buskerud Innvandrerråd hadde gleden av å gi sin årlige brobyggerpris til Norges og historiens første Stortingspresident med en minoritetsbakgrunn, Masud Gharahkhani. Han har løftet minoritetene opp, er et forbilde for mange, og en bekreftelse på at Norge er et inkluderende land.

Stortingspresidenten snakket under årsmøtet om Buskerud Innvandrerråds viktige bidrag, og at det arbeidet som gjøres anses som verdifullt og viktig – også på nasjonalt nivå.

Gjenvalgt leder

Bijan Gharahkhani ble gjenvalgt som leder etter ønske fra medlemmene.

Gharahkhani får mye av æren for å ha løftet dem til å bli et råd som har en viktig funksjon i Buskerud. Innvandrerrådets engasjement er et resultat av ønsket om et bedre samfunn for alle.

Bijan Gharakhani er en leder som gjennom 21 år har slått ring rundt mangfoldet, og skapt en organisasjon som oppfattes produktiv, ressurssterk og engasjerende.

Buskerud innvandrerråd la frem sin årsberetning for 2021, som viser at det viktigste for arbeidet til organisasjonen er å bidra i samfunnet. Buskerud Innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i Buskerud, og andre deler av Norge. Tatt i betraktning av at dette er en frivillig organisasjon, er rådet unikt, det har hatt 38 saker i pandemi-året 2021.

Med Bijan Gharahkhani og Nasim Rizvi i spissen, har Innvandrerrådet tatt ansvar og bidratt med informasjonsarbeid gjennom podkast, samlinger, seminar om psykisk og fysisk helse under og etter pandemien. I tillegg har de opprettet koronavakter og en egen hjemmeside om korona.