GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Rajeev Lehar (39) har jobbet intenst de siste sju årene med å skjønne seg på byggebransjen, etter at hans store forbilde og mentor Vidar Lyhus (styreleder og hovedaksjonær i Conceptor AS, som utvikler og forvalter eiendom via Conceptor Eiendom AS og Conceptor Bolig AS) forklarte han at den største utfordringen i bygg- og anleggsbransjen var kontroll på byggekostnadene og risikoen knyttet til boligutvikling. Dette var rett i forkant av olje- og gasskrisen i 2015.

Siden har drammenseren reist på idèjakt jorda rundt. Det har vist seg både lærerikt og givende – og løsningene Rajeev har landet på er i dag klare til å realiseres.

Perspektiv fra oven

Med sin bakgrunn og store lidenskap fra flybransjen – som senere førte ham til en lynkarriere innen olje- og gass sektoren, og senere over til eiendomsutvikling – har han lært seg å se ting fra et annet perspektiv.

– Det er først når man ser en problemstilling fra 33.000 fots høyde, at man får det store helhetsbilde og kan se etter gode bærekraftige løsningene, sier Rajeev.

Realiteten med å ha kontroll på byggekostnader ble først virkelig for ham da han selv hadde investert i et utviklingsprosjekt i utlandet som ble forsinket og gikk over budsjett. Noe som viser seg å være ganske normalt i denne bransjen – og spesielt i Norge. Visdommen fra møtet med sitt store forbilde noen år tidligere, ble ytterligere forsterket. Drømmen om å finne en løsning ble omdannet til en målsetning. Med denne erfaringen ferskt i minne fikk Rajeev blod på tann, og endevendte så mange stener han kunne. Etter ha fulgt tett med på og analysert ulike eiendomsprosjekter både nasjonalt og i utlandet, alt fra plassbygde løsninger, elementproduksjon, volumetriske elementer, moduler og med ulike byggematerialer, dannet han seg et oversiktsbilde bokstavelig talt fra oven.

«All in» med egne midler

Siden 2014 har han av egen lomme investert nærmere fem millioner kroner i form av reise-, kost og losji, uten å kunne kostnadsføre dette mot et konkret prosjekt, men derimot for å danne en solid grunnmur å bygge videre på. Målet har hele tiden vært å knytte sammen løsninger for å utvikle eiendom mer effektivt og bærekraftig for de som bor i byggene, miljøet og økonomien.

– Jeg har aldri hatt mål om å finne opp hjulet på nytt, men knytte sammen eksisterende løsninger og teknologier for å optimalisere prosessen, sier han.

Det er her erfaringen hans fra andre industrier som fly, olje- og gass-sektoren slo inn.

– Jeg husker ekstremt godt hvordan det føltes å gå fra flybransjen, hvor alt handler om ytelse, optimalisering, vekt mot styrke der hver eneste skrue er serienummererte, til olje- og gass hvor det nesten ikke var vektbegrensninger, til ekstremt hard behandling av utstyr til værbestandighet. Og senere drive med eiendomsutvikling, hvor enhver entreprenør har sin egen løsning, mye svinn på byggematerialer og ikke minst uoversiktlige prosesser. For meg var det som å gå flere tiår tilbake i tid, sier han.

Rimeligere løsninger

Det hele startet med å finne løsning på å utvikle eiendommer rimeligere enn dagens alternativer. Underveis har Rajeev klart å sammenstille en metode ved bruk av lettkonstruksjoner av resirkulerte materialer i bygningskroppen. Dette gjør at hus og leilighetsbygg er raskere å sette opp, oppnår bedre isolasjonsevne, tynnere vegger og klassifiseres som passivhus. Med andre ord strengere isolasjonskrav krav enn dagens TEK17. I tillegg er samtlige konstruksjonsmaterialer i bygget av ikke brennbart materiale og ikke organisk. Dette gjør at man unngår brann, sopp, mugg og råteskader. Samtlige materialer er CE-godkjente og majoriteten av materialene er i bruk i dag. Det er kun sammenstillingen som er annerledes.

– Man vil ikke se forskjellen på husene hverken utvendig eller innvendig og man har full frihet til design. På samme måte som man kjøper en og samme bilmodell med enten bensin, diesel, hybrid eller elektrisk motor.

Testet i flere land

Sammenstilling av byggemetoden Rajeev har utviklet for det norske markedet med sine lettkonstruksjoner, er allerede i bruk i flere land og testet over flere år i verre miljøer enn her hjemme. Konstruksjonsteknologien er blant annet branntestet til 1.000 grader celsius på et seks-etasjers bygg i full størrelse etter å ha gjennomgått verdens største seismisk jordskjelvtest målt til 8,8 på Richters skala. Byggemetoden er i tråd med FN-s bærekraftmål om mer klimavennlige bygg og fremtidens krav til nybygg. Byggene og sammenstillingen av konstruksjonsmaterialene Rajeev har evaluert, strekker seg fra kalde strøk som Sverige, Finland, Sibir og Canada til varme og svært fuktige områder som Midtøsten, Asia og Europa. Sluttkvaliteten på husene er av samme eller høyere kvalitet enn det som bygges i Norge i dag.

– Med denne metoden å utvikle eiendom på kan vi bygge alt fra enebolig/tomannsbolig og leilighetskomplekser opp til åtte etasjer, både raskere og rimeligere enn dagens løsninger, innenfor fremtidens bygge- og klimakrav. Å bygge med lettkonstruksjoner medfører at vi oppnår mindre vertikalt fotavtrykk, og sparer kostnader til blant annet grunnarbeid og raskere oppføring av selve boligen, sier han.

Timingen er perfekt

Rajeev har til nå ventet på det riktige tidspunktet for å satse fullt ut. Etter å ha samlet alt av dokumentasjon, testrapporter og materialsertifikater som har undergått de strengeste klassifiseringer, mener han det er riktig tidspunkt å starte for fullt i år. Materialkostnader for tradisjonelle boliger har økt, renten er på vei opp og flere vil ikke kunne få finansiering til å kunne kjøpe seg nybygg. I tillegg er det strengere krav til boligutvikling samt høyere fokus på klima-avtrykk og energivennlig byggeprosess, noe som går hånd i hanske med det Rajeev nå har lykkes i å skape. Han har nå investert i egne utviklingsprosjekter og sikret seg tomter hvor han skal utvikle eneboliger og tomannsboliger i Drøbak rett over nyåret.

I tråd med strømprisene

Lehar er overbevist om at det å kunne utvikle rimeligere boliger, med høyere standard som både er miljøvennlige, bærekraftige og koster mindre i drift, er noe som virkelig vil treffe markedet nå som vi ser hva som skjer med strømprisene.

– Visjonen er å utvikle nok bærekraftige boliger de neste årene, til å kunne ha nok referanseprosjekter og egenkapital for så å starte produksjon av konstruksjonsmaterialene her hjemme, sier Rejeev Lehar.

Sivilingeniøren og multikunstneren fra Drammen, virker ustoppelig i blikket idet han må suse av gårde for å møte investorene til neste byggeprosjekt…