Det var i juni i fjor at akvakultur-divisjonen i det Sandefjord-baserte selskapet Krüger Kaldnes, som da hadde litt i overkant av 50 ansatte, ble solgt til det internasjonale konsernet 8F Asset Management. 
Konsernet har fokus på bærekraftig landbasert oppdrett av laks. Det nye selskapet; Pure Salmon Kaldnes AS, er i dag oppe i 106 ansatte og vil de nærmeste månedene ansatte ytterligere 14 fagspesialister.  Med andre ord er staben mer enn doblet i løpet av ett års tid, og målet er å doble også nåværende antall ansatte innen to år for å ivareta kommende oppdrag både i utlandet og Norge.
Med en kvinneandel på beskjedne 9 prosent var det et viktig mål å øke kvinneandelen da oppkjøpet ble gjennomført sommeren 2021, og siden har det vært nærmest en kvinne-invasjon i Pure Salmon Kaldnes der nå mer enn hver tredje ansatt er kvinne. Mange av disse er rekruttert lokalt fra blant annet Sandefjord, Tønsberg og Stavern.

– HAR TATT ET BRANSJEANSVAR
– Dette er resultatet av en bevisst rekrutteringsstrategi. Oppdrettsbransjen er fortsatt nokså mannsdominert, og målet vårt har hele tiden vært å ta et klart og tydelig bransjeansvar for å bidra til å endre på dette. I tillegg er det viktig å kunne knytte til seg lokal og kortreist arbeidskraft, sier direktør for kommunikasjon og HR; Per Håkon Stenhaug.
– Vi er akkurat nå oppe i en kvinneandel på 34 prosent. Og med tanke på dagens arbeidsmarked, og at dette er stillinger som krever høy kompetanse, så er vi utrolig godt fornøyd med å greie å tiltrekke oss så mange dyktige og svært godt kvalifiserte kvinner til Pure Salmon Kaldnes på så kort tid. Det betyr antagelig at vi har gjort noe riktig og at selskapet oppfattes som en attraktiv arbeidsplass også for kvinner, påpeker Stenhaug som vil jobbe målbevisst for å øke kvinneandelen ytterligere i årene som kommer.  

LIK LØNN FOR LIK KOMPETANSE
– Vi ønsker å oppnå noenlunde lik kjønnsfordeling i selskapet, forklarer HR-direktøren som opplyser at selskapet høsten 2021 gjennomførte en analyse og foretok noen justeringer som sikret at lønn og vilkår er knyttet kun mot den enkeltes kompetanse.
– Det er hverken realistisk eller bærekraftig å drive en internasjonal og kompetansebasert bedrift der det nesten bare er menn som skal bidra til videre vekst og utvikling, sier Stenhaug.

BEDRE ARBEIDSMILJØ OG TEAM-ARBEID
Og akkurat det er også de nyansatte kvinnene i Pure Salmon Kaldnes veldig enige i. – En mindre skjev kjønnssammensetning gjør at vi får et bedre arbeidsmiljø og sterkere teamarbeid. Kvinner er dessuten ofte gode på logistikk og prosjektledelse, og samtidig er det jo heller ikke så bra for utviklingen til en bedrift at altfor mange tenker veldig likt.  Så målet bør jo være minst 50 prosent kvinneandel, men det er ikke noe poeng at det blir skjevt den andre veien heller, sier Kristin Andersskog (27) som er nyansatt som prosessingeniør.  27-åringen bor i Sandefjord, men kommer opprinnelig fra Trondheim.
– Jeg skrev en master om fisk, og etter det var jeg ikke i tvil om at det var det jeg ønsket å jobbe videre med, smiler 27-åringen som kom fra stillingen som salgs- og utviklingsmedarbeider i Arcon.

MENNESKENE I SENTRUM
Lise Mikkelsen (55) fra Sandefjord slutter seg til Kristins oppsummering, og Lise er samtidig et bevis på at det å skifte yrke ikke bare er forbeholdt arbeidstakere i 20- og 30-årene. 55-åringen ble ansatt som assisterende HR-manager i fjor høst og kom fra stillingen som kontorleder hos Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.
– Jeg var egentlig ikke ut etter noen ny jobb, men ble fenget av stillingsannonsen til Pure Salmon Kaldnes som hadde oppmerksomheten rettet mot menneskene som jobbet i organisasjonen. Det traff meg godt siden jeg er veldig opptatt av god, verdibasert kultur på arbeidsplassen og det å skape noe sammen, sier Mikkelsen.

– MATCHET MINE VERDIER
– For meg var det absolutt en bonus at det var så mange nyansatte kvinner i selskapet, sier Trine-Lise Økland. 35-åringen fra Stavern ble ansatt som innkjøper i Pure Salmon Kaldnes i mai og kom fra oljebransjen og Wood-gruppen. – Jeg hadde dessuten et veldig sterkt ønske om å arbeide i en grønn bransje, sier Økland.
– Mitt valg av selskap var også verdibasert. Verdiene til Pure Salmon Kaldnes passet mine egne, og så er det også veldig spennende å være en del av en bedrift og en bransje i sterk vekst, sier Sandefjord-kvinnen Eirin Stene (31), nyansatt regnskapsmedarbeider som kom fra selskapet Ernst & Young.

BÆREKRAFT OG FISKEVELFERD
Prosessingeniør Renate Ottebergsen (28), som kom rett til selskapet fra studier ved Aalborg Universitet der hun tok mastergrad i energiteknikk, synes det er motiverende å få være med på å utvikle en næring og en bedrift.
– Fokuset på bærekraft og dyrevelferd var det som trigget meg mest, sier 28-åringen. 
Nyansatt Global Head of Quality and HSE i Pure Salmon Kaldnes; Synnøve Helland (53), påpeker at mangfold og selskapets verdier med søkelys på bærekraft, dyrevelferd og humane ressurser også var helt avgjørende for at hun valgte å forlate en viktig stilling som CEO for Nofimas forskningsstasjon på Sunndalsøra.
– En stadig økende kvinneandel er veldig bra for selskapet. Et større mangfold gjør at vi får en sterkere og rausere kultur som til slutt også vil gi en bedre utvikling og resultat, konkluderer Helland.