Vi vet lite om morgendagen. Men vi vet at historiens første Drammensavisa med DA Næringsliv er en frisk satsing i dagens marked. Koronaen har gjort store omveltninger i hverdagen til den enkelte. Økonomisk som sosialt har det siste året vært en utfordring for brorparten av oss. I Drammen har man om mulig vært mer berørt enn mange andre sammenlignbare byer.

Den avisen du nå holder i hånden representerer derfor et slags håp og er en indikator på bedre tider. Den som intet våger – intet vinner. Vi som har jobbet med dette produktet har merket et voksende håp og gryende interesse blant Drammens mange bedrifter om å åpne opp markedene igjen. Som et ledd i denne prosessen håper vi derfor å representere et friskt pust, og at avisen kan fremstå som et tegn på tiden vi har foran oss.

Det er synd på de mange som rammes økonomisk av koronakrisen. Dem er det mange av. Små, mellomstore eller store bedrifter rammes, og de har alle underleverandører, som igjen har sine underleverandører. Når næringsrekka brytes, som den har gjort det siste året, rammes alle. Sluttregninga vet vi rammer knallhardt og blir høy, og den skal vi betale i mange år fremover.

Teams, webinarer og kreative nettløsninger har blitt næringslivets hverdag i denne tiden. Fremmedordet algoritmer har blitt dagligtale på rekordtid. Mange har vært nødt til å tenke kreativt og proaktivt. Det er en bra og nødvendig erfaring. På ett år har næringslivet lært å formidle sine budskap og selge sine tjenester på nye – og for mange - ukjente plattformer. Det er også nyttig.

Derfor er det med ærbødighet og stolthet vi i dag sprer vårt budskap på gamlemåten til Drammens befolkning. Det handler ikke om at vi nødvendigvis er gammeldagse. Vi skal ha en nettplattform, vi har en facebookside og kommuniserer også digitalt som «alle» andre. Papiret skal få skinne.

Men nettverdenen har også sine sider. Blant annet savnet av å kunne sette seg ned med en avis og lese eksklusivt stoff på en plattform våre øyne har godt av å hvile seg på – med en større aksept for de annonsene som sporadisk dukker opp – fritt for ad-block.

Hver siste uke i måneden vil DA Næringsliv komme ut til byens befolkning, samt til samtlige drammensbedrifter. Vårt ønske er å gjøre din hverdag lettere i en tid da Drammens næringsliv skal tilbake til normalen igjen.