I fjor sommer ble tre ulike metoder brukt for å fornye vann- og avløpsrørene i deler av sentrum. NoDig-løsninger ble valgt i den sterkt trafikkerte Hauges gate mellom Gamle Kirkeplass og Amtmand Bangs gate. Arbeidet ble utført i løpet av få sommeruker i fjor.

Mange fordeler

- Oppdraget for Drammen kommune var å finne løsninger som ga minst mulig ulempe for kjøretøy og personer, og som samtidig kunne spare tid, penger og ha en miljøgevinst for kommunen. NoDig-teknologi blir da det riktige valget for strekningen, sier kontorleder og sivilingeniør Liv Brekke Eidsmoen i Asplan Viak Drammen.

- Den 120 år gamle vannledningen ble erstattet av en ny vannledning med langt større kapasitet, samtidig som det ble lagt to avløpsrør; et for spillvann og et for overflatevann til erstatning for det gamle røret, der alt avløpsvannet gikk i det samme røret. Dette ga en klar miljøgevinst, overflatevannet er rent og kan gå rett i elva, mens spillvannet må renses. Altså blir det mindre vann som må renses.

- I tillegg slipper vi å kjøre bort masser fra gravearbeidene og fylle på med ny singel og pukk. Også det er gir en klar miljøgevinst, sier Liv Brekke Eidsmoen.

Brukte tre metoder

Sivilingeniør Borghild T. Folkedal forteller at de brukte tre NoDig-metoder for å gjøre jobben.

- Den gamle vannledningen hadde en diameter på 150 mm, mens den nye skulle være på 355 mm. Dette løste vi ved å blokke ut det gamle røret samtidig som den nye ble trukket inn. Foran på det nye røret festes den en utvider som knuser og blokker opp den gamle røret for å gi plass til det nye. Dette skjer i én operasjon.

- Det gamle avløpsrøret ble gjort om til et rør for overflatevann. Dette fornyer vi ved å trekke inn en strømpe i det gamle røret. Strømpen herdes på stedet og blir til et nytt rør inne i det gamle, sier Folkedal.

- Det nye avløpsrøret for spillvann ble etablert ved hjelp av styrt horisontalboring.

Må grave litt

Et slikt oppdrag er ikke mulig uten noe graving.

- Vi må grave oss ned jevne mellomrom for å få et innslagspunkt for arbeidet. I tillegg kan det være nødvendig å skifte ut eller renovere vannkummer. Ofte kan innslagspunktet og vannkummen være på samme sted.

- Når det er mulig og hensiktsmessig å bruke NoDig-teknikker er det uansett ingen tvil om at de et bedre samlet resultat enn tradisjonell grøftegraving, både med tanke på miljø, omgivelser, tid, kostnader og ressursbruk, sier Borghild T. Folkedal.

Stort fornyingsbehov

Media har i flere år rettet søkelyset mot gamle og utrangerte vann- og avløpsløsninger. Kontorlederen i Drammen har derfor stor tro på at de får mange nye oppdrag i fremtiden.

- Norsk Vann som er en interesseorganisasjon for vannbransjen – og som i hovedsak eies av norske kommuner – har lenge påpekt at vi ligger langt etter i nødvendig vedlikehold og fornying. Jeg tror at NoDig-metoder kommer til å få et betydelig oppsving i årene fremover, og jeg er glad for at vi sitter med topp kompetanse på dette området her i Drammen, sier Liv Brekke Eidsmoen.

 

 

FAKTA: Asplan Viak

* Er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har over 1180 ansatte fordelt på over 30 kontorer. Hovedkontoret ligger i Sandvika. I 2019 var omsetningen like under 1,5 mrd. Kroner.

* Selskapet er har rådgivere innen mange fagfelt, og arbeidet er ofte organisert i team på tvers av kontorene for å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger for kundene.

* Asplan Viak Drammen har kontorer på Bragernes Torg med 19 ansatte i to avdelinger: Vann og Miljø (14 ansatte), og Brann og Bygg (5 ansatte). Lokalkontoret har et sterkt fagmiljø innenfor NoDig-teknologi.

* Aktuelle oppdrag i Drammen: 

  • Flomveier i Mjøndalen sentrum
  • Forprosjekt og detaljprosjekt Lauritz Hervigs vei: Utbedring vann- og avløpsledninger, inkludert overvann.
  • Bekkelukking i Skomakergata.

* www.asplanviak.no