10. desember i fjor ble Drammen kulturråd konstituert. Rådet skal ivareta kulturlivets interesser og arbeide for kulturlivets og kulturorganisasjonenes utvikling og rammebetingelser i Drammen kommune. Nylig ble samarbeidsavtalen med Drammen kommune vedtatt. Denne sikrer kontinuitet for rådet med et årlig tilskudd på 500.000 kroner.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet, sier Nora Egeberg fra Åssiden

Hun har deltatt i byens kulturliv hele sin ungdomstid, blant annet gjennom Attic og kulturskolen. Egeberg har en bachelorgrad i Kulturprosjektledelse fra høgskolen i Lillehammer og har allsidig erfaring og bakgrunn fra både kultur- og reiseliv. Hun har tidligere arbeidet på Norsk Folkemuseum, vært kulturprodusent og har i en periode jobbet som kulturrådgiver i Lier kommune, med fokus med kulturarv og formidling. 

– Kunst og kultur er en viktig del av folkehelsen og må prioriteres, sier Egeberg. 

Magnar Bergo, styreleder i Drammen kulturråd gleder seg over nyansettelsen.

– På vegne av styret ønsker jeg Nora hjertelig velkommen til oss. Med samarbeidsavtalen med kommunen og nyansatt daglig leder, ligger forholdene godt til rette for det viktige arbeidet som skal gjøres med kulturens vilkår i Drammen.