GEIR A. ARNEBERG tekst

Stemhuset ble flyttet fra Kongshengslet ved Simoa i Sigdal. Huset rommer en spindel med trosse for å slippe tømmerflåter ut i hengslet. Nå ligger det mange hundre år gamle tømmerhuset ved Drammenselvas bredde nedenfor Gulskogen gård.

Trekløveret så at Stemhuset/Bramsehuset trengte sårt et tett tak, og tanker ble til handling. I disse dager spikrer Gurandsrud og Oppen på de siste takbordene, slik at huset kan holde seg tett i mange år framover. Et initiativ som det virkelig står respekt av, og arbeidsinnsatsen er til stor glede for de mange forbipasserende både på gang- og sykkelveien, samt dem som bruker vannveien.

Nedenfor Stemhuset skimtes påler, såkalte dopper, som ble brukt til opplag av tømmer fra fløtingstida. De sørget for å holde tømmermassene i elvestrømmen ved å hindre at stokkene drev inn mot elvebredden, og ble sittende fast.