Øvelsen vil foregå fra klokken 09.30 til ca. klokken 15.30. Gangveien mellom Drammensbadet og friidrettsstadion vil være sperret fra klokken 09.00–kl. 12.00. I den perioden må gående ta veien rundt friidrettsbanen. Kartet under viser hvor publikum skal gå.

Drammensbadet vil være stengt frem til kl. 16 denne dagen.

Øve på varsling og samvirke

Øvelsen foregår to steder, henholdsvis Drammensbadet og Drammen sykehus. Første del foregår på Drammensbadet der det skal øves på en situasjon med masseskade, med elementer av PLIVO (pågående livstruende vold). Målet er å øve på varsling og på hvordan nødetatene og forsvaret skal opptre og samvirke i farlige situasjoner.

Øvelsen fortsetter på Drammen sykehus. Her vil det bli øvet på behandling av skadde og å transportere disse til akuttmottaket. Dette vil bety ekstra biltrafikk inn til Drammen sykehus fra ca. klokken 11.45 torsdag.

Sendes ut informasjon via SMS i forkant

Beboere, skoler, barnehager og bedrifter i nærområdet blir varslet om øvelsen. I tillegg vil det bli sendt ut SMS til alle som er folkeregistrert i området rundt Drammensbadet. Mens øvelsen pågår vil alle som kommer inn i området ved Drammensbadet få en SMS med kort informasjon om øvelsen.