Som verdens første rådgivende ingeniørselskapet i verden til å bli sertifisert etter alle FNs 17 bærekraftmål og en ny global strategi med bærekraft i sentrum, er Rambøll Drammen klare til å bygge, forme og utvikle Drammen og omegn på en bærekraftig måte.

Gjennom det siste tiåret har Rambøll Drammen bygget opp selskapets kompetanse innenfor miljø og bærekraft.

– Nå er vi klare til å utnytte denne kompetansen. Vi skal leverer bærekraft på høyt nivå, slik at vi utvikler samfunnet rundt oss til et sted der både natur og mennesker kan trives og utvikles, sier avdelingsleder for bygg Nina Merethe Wiley i Rambøll Drammen.

I tillegg til å ha bygget opp en stor avdeling med miljøingeniører og spesialrådgivere, som bistår med blant annet kartlegging av forurenset grunn, overvåking av vannkvalitet, avfallsplaner og kartlegging av naturmangfold, for å nevne noe, har samtlige medarbeidere fått en grundig innføring i hva egentlig bærekraft er.

– For å skape et samfunn med en bærekraftig utvikling, må man ta hensyn til både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig.  Ved å balansere de tre dimensjonene har både samfunnet, naturen samt private og offentlige utbyggere en gevinst av å tenke bærekraft tidlig i prosjektene, sier Wiley.

Det er flere tiltak som kan gjøres for å sørge for et bærekraftig prosjekt. Dette være for eksempel være klimagassregnskap, miljøsertifiseringer eller en ombruksplan.

«Futurebuilt»

Eksemplene er mange på hvor Rambøll Drammens profesjonalitet innenfor bærekraft har bidratt. Et eksempel som viser at rådgiverne har vært i aktivitet i mange år er Frydenhaug skole i Drammen. Den nye skolen sto ferdig i 2014, og bygget er på listen over norske såkalte «futurebuilt», sammen med signalbygget Nasjonalmuseet, som også er et bygg prosjektert av Rambøll.

Samtidig som Rambøll Drammen har hatt miljørådgiveravdeling i mange år, har også selskapet internasjonalt ligget langt fremme på dette området. 

Gjennom en ny strategi skal all kompetansen som er utviklet blant spesialistene spres ut til hele organisasjonen.

– Vi er et selskap i utvikling, og setter bærekraft i sentrum. Det skal gjennomsyre hele selskapet. Vi har besluttet at vi skal si nei til kunder som ikke kan leve opp til de kravene vi setter til bærekraft i de prosjekter vi går inn i, sier Wiley.

REHUB.no er «Finn» for bygningsmaterialer

Et annet bærekraftig prosjekt i Rambøll er REHUB.no. Det bør være mer attraktivt og like enkelt å velge et brukt byggemateriale som et nytt, slik at man kan bidra til en sirkulær økonomi i byggebransjen. Derfor har Rambøll, med Sunniva Baarnes i spissen, utviklet REHUB.no, en portal som skal gjøre det enkelt å gjøre ombruk til et naturlig valg i byggeprosjekter.  Det er et slags Finn.no for komponenter man bruker i et bygg, som for eksempel vinduer, materialer, dører med mer.

– Utviklingen av REHUB har blant annet vært muliggjort ved at Rambøll er en stiftelse. Overskuddet i bedriften går tilbake til innovasjon og utvikling av selskapet, sier Wiley.

Vant nasjonal bærekraftpris

Rambøll Drammen har hatt en primus motor innenfor bærekraft siden 2006. Han heter Michael René Helgestad og mottok rett før jul Rambølls egen hederspris for bærekraftsarbeid.

– Vi låner bare jorden av våre etterkommere. Spørsmålet er hvordan vi kan overlevere noe som er bedre enn det var, sier Helgestad som er en engasjert forkjemper for bærekraftige løsninger både i profesjonell og privat sammenheng.

– Prisen var en stor og veldig hyggelig overraskelse, sier Helgestad.

Prisen ble delt ut av administrerende direktør Ole-Petter Thunes.

Drammen vil bli Norges grønneste

Den brede innsatsen innenfor bærekraft gjør at Rambøll Drammen i dag et svært kompetent og tverrfaglig miljø med spisskompetanse på blant annet renseanlegg. Vi er sentrale i utviklingen av Lier avløpsrenseanlegg, og er nå med i samspillprosessen mot Hokksunds nye renseanlegg. Vi har også vært sentrale i utviklingen av Mile, Lindum og Enger gjenvinningsstasjoner.

– Det er viktig at innbyggerne og politikerne våre forstår hvor viktig det er å sette krav til de nye renseanleggene, både for dagens utslipp og for fremtidens utslipp. Ønske om å bevare en ren Drammens-fjord, bør stå høyt! At vi i dag kan bade og fiske var ingen selvfølge på 80-tallet, da elven og fjorden var svært forurenset. Takket være noen gode beslutninger førte kloakkrammeplanen til at elven og fjorden ble ren. Men nå, med økt tilførsel av mennesker og mer komplisert avløp må vi igjen sørge for at fjorden og elven holdes ren, for oss og for våre etterkommere, sier avdelingsleder på vann, Eva Rogne Tønnessen.

Drammen har et mål om å bli Norges grønneste kommune. Da er det viktig at man tenker helhetlig og at kommunen setter tydelige krav allerede i planarbeidet og følger opp dette utover i prosessen.

– Vi som tverrfaglig rådgiver kan bistå med å forstå og konkretisere begrepet bærekraft samtidig som vi kan bidra med å realisere det.

Blågrønne løsninger

Sosial bærekraft er også et viktig tema. Blant annet gir dette seg utslag i at landskapsarkitektene hos Rambøll Drammen er bevisste på at uterommene skal være inkluderende og man skal få følelsen av et fellesskap når man befinner seg der.

– Det er viktig nå etter pandemien at det finnes steder hvor vi kan møte hverandre utendørs.

Et tema som går igjen hos Rambøll Drammen er såkalte blågrønne løsninger. For en by langs et elveutløp ved til en fjord er overvann noe som det må planlegges godt for.

– I stedet for å tenke isolert på overvann, så kan man inkludere dette aktivt i landskapsutformingen. Overvannshåndteringen kan eksempelvis bli en naturlig del av en park, hvor den kan skape rom for lek med vann, sier Tønnessen.

En annen spesialkompetanse Wiley trekker frem hos Rambøll Drammen, er det å bygge på kvikkleire, som det er mye av i Drammen. Det er kjent i Drammen at det er nødvendig med peler i store deler av byen, men ved anlegning av energibrønner i kvikkleire er det også svært viktig at man er oppmerksom på hvilke utfordringer kvikkleire kan gi. Utfordringene er håndterbare så lenge man er forberedt. Våre eminente hydrogeloger som eksempelvis Michael, bistår gjerne hvis ønskelig.

 

 

Fakta: Rambøll Drammen

Kjernevirksomheten til Rambøll er prosjektering, teknisk rådgivning og prosjektledelse ved anlegning av bygg og installasjoner.

I 1946 startet Olaf Abel Engh det personlige selskapet Siv.Ing Abel Engh, som etter hvert ble kjøpt av svenske Scandiaconsult. I 2003 kjøpte danske Rambøll Scandiaconsult og ble det største selskapet i sitt slag i Norden. Scandiaconsult i Norge skiftet navn til Rambøll Norge i 2004.

Rambøll Drammen har i dag tilhold i Erik Børresens Allé 7 med sine nærmere 200 ansatte.

Rambøll er internasjonalt et globalt rådgivende ingeniørselskap med over 16 000 eksperter, og en historie som fører tilbake til de to stifterne, Børge Johannes Rambøll og Johan Georg Hannemann i København 1945. Selskapet eies av stiftelsen Rambøll Fonden gjennom danske Rambøll Gruppen AS. I Norge omsetter selskapet for 2,3 milliarder kroner og har over 1700 medarbeidere.

www.ramboll.no