Telefon: 32 17 88 11

Tips: red@drammensavisa.no

Annonsering: annonse@drammensavisa.no

Ansvarlig redaktør
Geir A. Arneberg
geir@drammensavisa.no 

Deskansvarlig
Jo Guribye

Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.noSALG:

Salgs- og markedsrådgiver
Trond E. Pedersen
454 21 117
trond@drammensavisa.no 

Salgsleder – DA Næringsliv
Ove Geir Andheim
905 90 706
ove@drammensavisa.no 

Besøks- og postadresse
Støperigata 7, 3040 Drammen