Materiellfrist:

Frist for annonser til produksjon er torsdag kl. 12.00. Drammensavisa bistår med fast pris på NOK 490,- eks mva for pro- duksjon av enkle annonser med inntil to korrekturer. For større produksjonsjobber avtales dette i forkant. Materiellfrist for ferdige annonser er fredag kl. 1200.
 

Betingelser:

Drammensavisa bistår der det er mulig, men annonsøren er selv ansvarlig for annonseutforming, og at denne er i henhold til de tekniske spesifikasjoner som er gjeldende.

Ved eventuelle feil i annonsen er Drammensavisa erstatningspliktig opp til annonsekostnaden. Eventuelle feil i dokumentet som medfører feil i annonsen er annonsørens ansvar alene.

Drammensavisa har rett til å belaste annonsør fullt ut dersom ikke materiell innkommer innen materiellfristen.

Drammensavisa forbeholder seg retten til å plassere an- nonser fritt i avisen, hvis ikke dette er avtalt på forhånd.