Det sier lederen av Pure Salmon Kaldnes (PSK) sin nye service- og ettermarkedsavdeling; Yngve Lystad. 

Pure Salmon Kaldnes, som så dagens lys da akvakultur-divisjonen i Veolia-eide Krüger Kaldnes ble solgt til det Singapore-baserte konsernet 8F Asset Management, har vært gjennom en voldsom vekst siden oppstarten. Selskapet teller i dag 110 ansatte, og det legges nå opp til en omfattende satsing også internasjonalt.

Satser på service og ettermarked

Fokuset til de nye eierne er på bærekraftig landbasert oppdrett av laks som produseres nærmest mulig der forbrukerne bor, og etter at PSK skilte lag med Veolia og resten av Krüger Kaldnes skal selskapet nå fokusere fullt og helt på leveranser av utstyr, tjenester og verdensledende teknologier innen resirkulerende akvakultur-systemer (RAS) for den landbaserte oppdrettsnæringen.
Ett av områdene der selskapet nå virkelig øker innsatsen er innen service- og ettermarked, og CEO i Pure Salmon Kaldnes; Kent Kongsdal Rasmussen, er spesielt godt fornøyd med å ha greid å kapre Yngve Lystad (48) som leder  av selskapets nye service- og ettermarkedsavdeling. 48-åringen, som kom til PSK fra stillingen som teknisk leder i Pharmaq, er utdannet innen fiskehelse. Og de siste årene har den nye service- og ettermarkedsssjefen jobbet med ulike teknologier for å rense behandlingsvannet i brønnbåter etter medisinsk behandling mot lakselus. 

– Utradisjonelt ledervalg
– Det nye teamet settes nå sammen med fageksperter fra ulike fagområder, noe vi tror vil gi stor nytteverdi både for anlegg som er under full drift og for nye anlegg i fremtiden, opplyser Rasmussen som legger til at valget av Lystad som leder for den viktige PSK-avdelingen var et interessant valg av flere årsaker.

– Et mer tradisjonelt valg ville vært å ansette en person med spesialkunnskap fra salg av mekaniske deler og produkter i akvakulturnæringen, mens Yngves store fortrinn er at han har opparbeidet en veldig bred kunnskapsbase innen teknologi, salg- og kundeservice og fremfor alt innen diagnostikk. Sistnevnte er spesielt interessant fordi med utgangspunkt i en diagnose er veien til løsningen mer åpen i forhold til teknologi, biologi eller andre forhold. Så Lystad vil utvilsomt være en sentral person i utviklingen av fremtidens ettermarked, konkluderer CEO; Kent Kongsdal Rasmussen.

Kunnskap og livsløp

Og Lystad har da også klare mål for den nye avdelingen. – Nøkkelen for å lykkes i landbaserte oppdrettsbransjen fremover er kunnskapsoverføring i alle ledd mellom leverandører og kunder.  I service- og ettermarkedsavdelingen i PSK skal vi følge hele livsløpet fra teknisk prosjekt og overtakelse med påfølgende garanti og oppstartsfase og videre gjennom driftsfasen med vedlikehold og oppgraderinger. Vi må få på plass forbedrede prosesser rundt biosikkerhet og fiskevelferd samt knytte oss tettere på opplæring og konsekvensoverføring, påpeker 48-åringen.

– Vår nye avdeling vil inneha en veldig bred kompetanse som vi hele veien skal bruke til å bistå driftsledere og operatører, og bransjen som sådan, slik at vi sammen kan etablere nye, høye standarder og videreutvikle driften av de ulike anleggene. Og da blir kunnskapsoppbyggingen rundt riktig bruk av utstyr, teknologi, prosessforståelse og fiskevelferd veldig viktig og noe som må på plass allerede før driften settes i gang. Det dreier seg om en nødvendig livslang prosess for både anlegg og personale, forklarer Lystad.

Automatisering og fiskevelferd

48-åringen ser også for seg en stadig mer automatisert drift av de landbaserte oppdrettsanleggene.

–  Vi må redusere rutineoperasjonene og etablere støttefunksjoner for både ledelse og operatører der sensorer, kamera, maskinlæringsteknologi, fjernovervåkning og skybaserte løsninger vil inngå i strategien. Dette vil gi en mer effektiv og sikrere drift slik at røkterne fullt og helt kan konsentrere seg om optimal drift og best mulig fiskevelferd på anleggene. Og denne høye standarden er også noe vi i Pure Salmon Kaldnes ønsker å ta med oss videre ut i verden når alle de nye og spennende prosjektene skal settes ut i live, avslutter lederen i PSKs nye service- og ettermarkedsavdeling.