Foreløpige tall viser at over 80 personer har mistet livet på veiene i Norge hittil i år. 16 av disse i Viken.

– Det er dystre tall som gir grunn til bekymring, men også til handling. Nå er skolebarna igjen en del av trafikkbildet, og det er viktig at vi alle sørger for at de kan ferdes trygt, sier fylkesråden.Morten Brakestad

Hold fartsgrensen

Høy fart er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker. I forbindelse med skolestart holdes det flere steder fartskontroller ved skolene.

Resultatene fra disse kontrollene viser ofte at for mange holder for høy fart. Fartsgrensene er satt etter nøye vurderinger.

– Noe av det viktigste du kan gjøre er å respektere fartsgrensene, de er der for en grunn, sier Skinnes. 

Vær oppmerksom

Det er mye aktivitet rundt skolene, særlig på morgenene. Barn som går, sykler eller blir kjørt av foreldrene kan skape uoversiktlige situasjoner.

– Barn har mindre erfaring i trafikken og er ofte impulsive. Små barn har heller ikke evne til å beregne fart og avstand. Derfor må du være  ekstra oppmerksom, og følger med på trafikkbildet, sier Skinnes.

Sørg for god sikt

Vi ønsker at flest mulig går eller sykler til skolen, da blir det mindre trafikk i området rundt skolene. 

– Har du hekker, busker eller trær på eiendommen din, må du klippe disse, slik at de ikke hindrer sikt for trafikantene. På den måten tar du ansvar for trafikksikkerheten og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet, sier Skinnes.