Styret i Sivle-laget ble for noen år siden gjort oppmerksom på, av Sivle-lagsmedlem Svein Gunnar Selland, at gravstedet også var hvilested for Per Sivles far, Erik Sivle, samt datter Susanna Wenche Sivle Collett – kjent som Sussi.

Fra tidligere av har gravstedet vært markert med en flott bauta til minne om Per Sivle. Foran bautaen, har det vært et lite gravminne til minne om hans kone Wenche Sivle.

Styret så det viktig å få opprettet et gravminne også for far og datter, og samtidig få opp et informasjonsskilt ved graven. Det ble innledet en dialog med Drammen kirkelige fellesråd, som har gitt føringer i henhold til regler og krav for hvordan gravstedet kunne endres.

Styret i Sivle-laget søkte også forskjellige parter om stønad til realisering av dette prosjektet, der bl.a. Vossetrand Sogelag har vedtatt å støtte dette tiltaket.

Etter noen runder ga Drammen kirkelige fellesråd sin tilslutning til forslaget fra styret, og jobben med aktuelle leverandører av gravmonumenter startet. Den valgte leverandøren, Stein 1 AS Vestsiden Stenhuggeri, anså denne oppgraderingen av gravstedet til Per Sivle med familie som så viktig, at de ville sponse kostnaden til nytt gravminne og fremskaffe informasjonsskiltet til kostpris.

6. april 2022 ville Per Sivle blitt 165 år, og styret anså det naturlig at markeringen og avdukingen var gjennomført i tide slik at gravstedet fremsto fornyet og bekranset i anledning hans fødselsdag.

Kommunalsjef for kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune, Jorunn Larsen, holdt en tale om den flotte jobben Sivle-laget gjør med sin frivillighet, før hun avduket det nye gravminnet.

Lotuskoret stilte trofast opp med sanger av både Per Sivle og hans gode venn Anders Hovden.

Karl Anders Hovden (94), æresmedlem i Sivle-laget, deltok også på markeringen, og holdt en energisk tale om Per Sivle og Sivle-lagets innsats til å fremme hans minne.

Avdukingen ble avrundet med kaffe og kaker i Storstua til Strømsgodset menighet, der Ingvild Bryn gledet oss med vakre toner på pianoet til allsang.

Denne markeringen var en av flere aktiviteter Sivle-laget legger opp til som ledd i lagets jubileumsår.