Fylkesrådet vedtok fordelingen 27. mai. Totalt tildeles 355.737.000 kroner til 306 anlegg spredt over hele fylket. I Drammen er det 18 anleggssøknader som er innvilget.

– Fysisk aktivitet er viktig for god helse og livskvalitet. Gjennom spillemidlene bidrar vi til at kommuner, lag og foreninger kan bygge gode, spennende og varierte anlegg, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap).

Ordinære anlegg

Det tildeles 319.599.000 kroner til ordinære anlegg. Av disse pengene er Drtammen tilgodesett 16,1 millioner. Dette er anlegg som primært er ment for organisert aktivitet og friluftslivsanlegg, og kan være kunstgressbaner, sykkelanlegg, svømmehaller, klubbhus, skyteanlegg og sykkelvelodromer.

Nærmiljøanlegg

Til nærmiljøanlegg tildeles 36.138.000 kroner, hvorav 4,5 millioner tilfaller Drammen. Nærmiljøanlegg er primært mindre anlegg for egenorganisert aktivitet, som parkouranlegg, mindre ballflater, skateanlegg, m.m. Dette er anlegg som ikke skal benyttes av den organiserte idretten.

 

Disse ordinære anleggene i Drammen kommune er tildelt spillemidler fra Norsk Tipping i 2021.

Brandengen, idrettshall, 6.000.000

Øren Idrettshall, Fleridrettshall, 3.500.000

Fjell idrettshall, Fleridrettshall, 4.000.000

Konnerud IL idrettspark, Servicebygg del 2, Garderobebygg og toalettanlegg, 2.095.000

Sturla IL, Sauesetra, O-kart, 44.000

Knemstranda sanitæranlegg 450.000

Totalt tilskudd til lag i Drammen kommune 16.089.000

 

Disse nærmiljøanleggene i Drammen kommune er tildelt spillemidler fra Norsk Tipping i 2021.

Kjøsterud skole trimpark 256.000

Bragernes skole, Hinderløype DEL 300.000

Nordbykollen Trimløype 180.000

Bragernes skole, Ballflate 300.000

Bragernes skole, Aktivitetsflate 300.000

Bikkjestykket treningspark 300.000

Bikkjestykket belysning Tursti 213.000

Strømmbanen Friidrett 60 m løpebaner 220.000

Skoger skole Balløkke kunstgress 600.000

Strømmbanen Kunstisbane mindre isflate 1 200.000

Strømmbanen Kunstisbane Mindre isflate 300.000

Gulskogen idrettspark, balløkke 300.000

Totalt tilskudd til nærmiljøanlegg i Drammen kommune er 4.469.000