Ser vi på alle søkere uavhengig av rett, er over 57 prosent (2701 personer) registrert med læreplass av totalt 4.727 søkere. På samme tid i 2020 var andelen på 52 prosent (2000 personer) av 4.561 søkere.

For Drammensområdet er 58 prosent (308 personer) registrert med læreplass av totalt 457 søkere.

– Det vil si at 700 flere er registrert med læreplass i 2021 enn i 2020 på samme tid, sier seksjonsleder fagopplæring, Olav Fjeldheim Horne.

Han gleder seg over utviklingen, og håper tendensen fortsetter.

– Læreplasser er viktige, både for dem som søker, og for bedriftene. Dette er morgendagens ansatte og viktig for å styrke og beholde fagkompetanse som samfunnet trenger i framtiden. Læreplassformidlingen i Viken fylkeskommune er godt i rute, og per 5. juli er over 61 prosent av søkerne med ungdomsrett registrert med læreplass, sier Fjeldheim Horne.

– Dette er strålende nyheter! Gratulerer til alle som har fått læreplass, og takk til alle som står på for at det skal skje. Ikke minst, takk til bedriftene som tar dem imot. Dette er et viktig skritt på veien mot en læreplassgaranti. Å være trygg på at man får læreplass vil også sikre at flere kan velge yrkesfag, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen.