Prosjektleder Nina Guzman Toft og kultursjef i Lier Ingeborg Rivelsrud Lier kommune kjøpte i 2021 Store Gilhus Gård av Drammen kommune. Det første de gjorde var å fylle alle byggene med kunst, som vertskommune for den regionale kunstfestivalen Kunst rett vest. Både de slitte rommene i det ærverdige hovedhuset og den rå låven egnet seg overraskende godt for visning av visuell kunst.

– Vi ser for oss at kunst og kunstnere skal bli en viktig bestanddel når vi jobber med etablering av stedet som en grønn møteplass i hjertet av Fjordbyen. I år gjentar vi suksessen og fyller hovedhuset med kunst. Vi har invitert to markante aktører i den norske samtidskunstscenen som har en åpen og inkluderende tilnærming til å kuratere utstillinger og en prosessorientert praksis som inviterer til deltagelse; Tenthaus Kunstkollektiv og Open Video, forteller de to ildsjelene.

Programmet åpnes med «Silent as bombs» med Wei Ting Zeng og «Welcoming Acts: extracts» med Valentina Martinez og Open Video filmscreening med presentasjon av Janne Talstad.

Matveien 2022

I låven kommer Matveien 2022, som er en konferanse og mat-festival, til å presentere utstillinger om landbruk, lokale matprodusenter og bærekraftig matproduksjon sammen med et program av små og store arrangementer.

Kunstnergruppen Tigerworm Aquaponics Project and Society sin utstilling «Sirkelvekst» blir også å finne i låven, TWASP har i samarbeide med mange aktører i Lier utviklet prosjekter i skjæringspunktet mellom landbruk og bærekraftig dyrking, kunst og formidling og dette er et prosjekt vi ønsker skal få en permanent etablering på Store Gilhus Gård.

– Dette blir et spennende møte med samtidskunsten og en unik mulighet til å se en slik utstilling med så mange, veletablerte og solide norske og internasjonale kunstnere her i Lier. Her vil publikum kunne dra på oppdagelsesferd å oppleve kunst i alle medier og former; maleri, tegning, skulptur, installasjon, foto, video og lyd og performance – noe for enhver smak. Kom med et nysgjerrig og åpent sinn – her vil du finne et bredt utvalg av det som rører seg i den norske samtidskunsten, sier Rivelsrud.

Samarbeid med Gullaug skole

Polyphonic Vision – Tenthaus Kunstkollektiv Tenthaus har i samarbeide med Gullaug skole vært vertskap for fire ulike kunstnere gjennom vinteren og våren med prosjektet P1 Mobilt Kunstatelier. To spesialdesignede containere som er innredet som kunstner-atelier og verksted ble i februar 2022 plassert midt i skolegården på Gullaug skole, hvor fire ulike kunstnere har hatt en måneds opphold hver. De har jobbet med sin egen kunstpraksis og fått besøk av skoleelever i friminuttene og har i løpet av perioden utviklet samarbeidsprosjekter med elevene. P1 og kunstnerne som har holdt til der har skapt en ny dynamikk i skolegården. I motsetning til når en kunstner kommer på besøk til skolen f.eks. gjennom Den kulturelle skolesekken og innholdet i workshopen er nøye planlagt i samarbeide med lærerne, har samarbeidet mellom kunstnere og elever i P1 prosjektet forgått på kunstnernes og elevenes premisser og utviklet seg i samspillet dem imellom.

P1 er et pilot-prosjekt som siden 2019 har reist rundt i Norge og besøkt skoler i Oslo, Levanger, Trondheim, Halden og Lier. Containerne er nå plassert i Moss, og skal legge til rette for workshops, middager, og residency under forberedelser av Tenthaus sin kuratorisk oppdrag for samtidskunstbiennale MOMENTUM 12. Tenthaus er et kunstkollektiv, prosjektrom og visningssted for kunst basert i Oslo. Profilen til Tenthaus er preget av en åpen, prosessorientert form for deltakelse fra en internasjonalt orientert gruppe kunstnere. Kollektivet undersøker og revurderer konteksten for samtidskunstpraksis gjennom utstillinger samt et bredere felt av diskursiv aktivitet som radio, middager, workshops for ungdom, residency, arrangementer og samarbeid.

Open Video i 2. etasje

Open Video XIII I hovedhusets 2. etg og sidefløy finner vi utstillingen Open Video XIII med 30 kunstnere fra miljøet rundt Kunsthøyskolen i Oslo/Kunstakademiet. Open Video er et filmprogram og en serie med utstillinger og kunstneriske samarbeider som er organisert og kuratert av Janne Talstad. Prosjektet startet som et filmprogram knyttet til Oslo Open og Atelier Nord og atelierfelleskapet på Ryes Plass, men har utviklet seg gjennom de 7 årene det har eksistert, og har vist filmprogrammer og utstillinger på ulike kunst-arenaer både nasjonalt og internasjonalt. Talstad har i tråd med Oslo Open konseptet en inkluderende metode som kurator, hvor hun inviterer bredt og favner mye i sine videoprogrammer og tar således for seg flere tendenser innen videokunsten spesielt, og samtidskunsten generelt. Sirkelvekst – Tigerworm Aquaphonics (TWASP) TWAPS er et kunstnerisk team bestående av to billedkunstnere og en landbruksingeniør; Christel Fetzer (Berlin), Anne-Britt Rage (Drammen) og Radwan Zanhar (Drammen), fram til januar 2021 var også Anneke von der Fehr (Oslo) med i teamet. De startet samarbeidet under deltagelse i skisseprosjekt-konkurransen for Fjordbyens første permanente kunstverk, som ble stilt ut på Kunst på Lierstranda 2020 og innstilt som nr. to.

Mange delprosjekter

Siden har de gjort flere del-prosjekter og samarbeider med mange aktører i Lier med tema innovativt og bærekraftig landbruk og kunst = biokunst. Under Kunst rett vest i 2021 viste de en stedspesifik installasjon med flere fungerende aqvaponi-anlegg, også noen designet for folks hjem. I Lier bibliotek har de også hatt mindre aquaponi-anlegg i et drivhus, med tilhørende formidlingsprosjekter; workshop for barn og Mandagsklubb. Prosjektet har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket og Sparebankstiftelsen og KORO og det lages en webside om akvaponi og det grønne skiftet i. Prosjektet ble nominert for IFLAS Green Library Project 2022. Utstillingen «Sirkelvekst» tilbyr et selvransakende tilbakeblikk på de siste 3 årene med dokumentarbilder og videoarbeider, dansevideo med originallåt og en helt ny installasjon «A vassal to my lord» som henviser til klimakamp og identitetskamp i all sin beskjedenhet.

Familiesøndager og publikumsprogram søndagene 25. september og 9. oktober inviteres det til familiedager i samarbeide med Matveien. Da blir tunet fylt opp med aktiviteter og boder, kunst-workshop for barn og dyr og gårdsaktiviteter, og det blir mye spennende å oppleve for hele familien.

Alt er gratis.

– Vi har under planleggingens av årets utstillingsprogram erfart at kunstnere synes at Store Gilhus Gård er en spennende arena å stille ut på, selv om rommene og bygningsmassen er sliten og slitt, og ikke tilrettelagt for utstillingsformål slik som ordinære gallerier, museer og andre visningsrom med hvite vegger og god belysning. Kunstnere er opptatte av prosesser og tiltrekkes av transformasjonsplanene og de synes det er spennende å være med å utvikle stedet til en møteplass, sier Nina Guzman Toft, som er prosjektleder for kunst-satsningen i Fjordbyen.

Satsningen startet som et pilot-prosjekt i tre containere i Gilhusbukta og etableres nå som et varig prosjekt gjennom hele transformasjonsperioden basert på en forpliktende samarbeidsavtale mellom Eidos og Lier kommune. «Vi er midt i arbeidet med å lage en best mulig plan og strategi for en kunst-satsning som skal virke som en utviklingskraft og en katalysator for attraktivitet og deltagelse gjennom hele transformasjonsperioden.» sier Toft «I denne prosessen har vi knyttet til oss aktører med bred kompetanse og erfaringer; Vestfossen Kunstlaboratorium, Tenthaus Kunstnerkollektiv, KORO og Insam som bistår oss i arbeidet. Vi har tro på at kunst og kunstnere kan bidra i vår stedsutvikling.» «At det første byggverket som ble reist til Fjordbyen er et kunstverk synes vi er et godt signal på at vi ønsker at kunst skal være med å forme byen og bidra til å utvikle og transformere sier kultursjef i Lier, Ingeborg Rivelsrud «Kunst er en viktig stemme i det offentlig rommet» Bakgrunn Store Gilhus gård slik den ligger i dag, er fra 1860-årene og er et av de best bevarte eldre gårdsanleggene i nedre del av Lier med alle nødvendige innhus og driftsbygninger. Anlegget med tilhørende park er blant Liers viktigste kulturmiljøer. Navnet Gilhus kommer fra det gammelnorske ordet Gildihus, som kan oversettes som et hus for sammenkomster. Lier kommune kjøpte i 2021 Store Gilhus gård med tilhørende arealer av Drammen kommune, og området er innlemmet i planområdet for Fjordbyen.

Store Gilhus gård skal bli en grønn møteplass og identitetsbygger for stedet og kan bidra med mange kvaliteter som kan gjøre området mer attraktivt allerede ved byggestart. Gården skal huse ulike typer kulturarrangementer og kunstutstillinger, være en innovativ arena for dyrking og vise frem lokalprodusert mat og en formidlingsarena for Liers landbruks- og kulturhistorie, samt at fokuset er på fremtidens dyrking og matproduksjon.