GEIR A. ARNEBERG tekst og foto
Ifølge Vinns daglige leder Vegar Kildebo (58) fra Konnerud er behovet for slike plasser som Vinn Industri tilbyr, om lag 10.000 på landsbasis. Med andre ord, veldig mange av dem som trenger et slikt tilbud, vil aldri få det.

– Og det er synd, sier Kildebo, som har vært daglig leder i det kommunalt eide selskapet siden 2012, og vært fast tilknyttet Vinn Industri i Drammen siden 1998.

Prissetter de ansatte

Men for dem som har fått jobb, og som hver uke fra mandag til fredag møter opp for å utføre sitt virke, er det stor glede å spore.

Både Sissel Laila Nilsen (49) og Tommy Elvehjem Lien (46) ble i vinter hedret med medaljer og diplom fra Det Kongelige Selskap for Norges vel for henholdsvis 30 og 25 års ansettelse.

Og begge omtaler sin egen arbeidsplass som en drømmejobb.

– Vi har det artig på jobb. Og samtidig med at vi gjør et seriøst arbeid er det mye humor, tull og tøys, er de skjønt enige om.

Under koronaen har de to, samt flere andre på Vinn, fått tilpasset jobbene sine til hjemmekontor.

– Vi har fått oppgaver underveis, og utført dem hjemme. Men nå er vi heldigvis tilbake på jobb igjen, sier de.

Det vil si arbeidstid fra 0830, frem til klokken 14.45.

Gir økt livskvalitet

Vinn Industris mål og ambisjon er å fremstå som en produksjonspartner for ordinære bedrifter. Selskapet har gjennom en mannsalder i Drammen opparbeidet tillit blant bedrifter og andre som ønsker å få utført forskjellige typer produksjons- og emballeringsoppdrag.

Vinn Industri som ble opprettet i 1985 – driver også produksjon av egne produkter, med direkte utsalg – eller via samarbeidspartnere.

– De som har en produktide som passer vår bedrift, oppfordrer vi til å ta kontakt. Vi er alltid åpne for nye muligheter, sier Kildebo.

Fra sitt tilholdssted i tredje etasje ved Glassverket Industrisenter, garanterer Kildebo for kundetilfredshet og punktlig levering på vegne av sine 38 ansatte.

– For de ansatte gir denne jobben økt livskvalitet. Alternativet kan vi jo bare tenke oss selv. Selv om vi ikke har ansatt pedagoger som arbeidsledere, har vi godt utdannet personell innen helsefag. Det er tross alt viktig å tenke på at dette er en arbeidsplass og ikke en behandlingsplass, poengterer han.

Og arbeidsoppgavene kan også være svært forskjellige fra dag til dag, og fra person til person.

– Vi forsøker å tilpasse oppgavene vi får mest mulig personlig utfra de forutsetninger den enkelte ansatte har. Våre tjenester kan strekke seg fra ompakking og emballering av alle typer produkter, plastkrymping, vikling av rull og pakking av kitt, til maljing av laminerte plastkomponenter, eller montering av komponenter. Alt som krever flittige hender, forteller Kildebo, og presiserer at hele arbeidsplassen er avhengig av det lokale næringslivet i Drammen.

– Det er viktig at næringslivet forstår at de kan bruke oss, og at vi er helt avhengig av oppdrag fra vårt lokale næringsliv. Kort sagt så kan vi løse det meste av tjenester som ikke kan løses maskinelt, sier han og ramser opp jobber de ansatte kan utføre; samling i permer, pakking av reklame, montering av deler eller produkter, pakking i poser eller esker, pakking og montering av vareprøver, krympeplast av varer, deler og vareprøver.

Kvalitet i alle ledd

Vinn henter og bringer med egne biler. Noen av selskapets mest kjente kunder er Toyota Norge, Norgips, Isola og Östberg Norge.

– Grunnen til at mange benytter oss er fordi vi er kjent for kvalitetssikring, at vi overholder tidsfrister, har konkurransedyktige priser og stor kapasitet, presiserer Kildebo.

– Vår grafiske avdeling fremstiller ulike trykksaker med høy kvalitet på nytt og moderne utstyr. Samtidig er vi en samarbeidspartner/underleverandør for flere grafiske bedrifter i distriktet på ferdiggjøring, plastpakking, adressering og postutsendelser.

Ved Vinn vil du få den hjelpen du selv trenger for å sette deg mål og legge planer for hvordan du skal nå dem. Her kan du gjøre egne erfaringer i trygge omgivelser. Alle ledere ved Vinn har solid kompetanse innen ett eller flere yrkesfag.

Kildebo legger til at Vinn Industri er tilrettelagt under faste rammer fra NAV-systemet. Og selv om det er bra med oppdrag, tar de gjerne imot flere.

–Men først og fremst er det viktig å påpeke at vi generelt trenger langt flere tiltaksplasser. Det jeg savner i statsbudsjettet er at disse arbeidsplassene legges inn som Varig Tilrettelagt Arbeid – VTA-plasser, tillegger Kildebo.