«Drammenseren lager unike malerier på papir og er et talent uten like», er galleriets statement om kunstneren. 

– «Sammensatt» er en utstilling som tar for seg menneskets indre liv og visualiseringen av denne. Det er en kulminasjon av seks års arbeid for å nå en representasjon av menneskets flytende og evig endrende vesen. For hva er vi utenom kjøtt og blod, hvilke opplevelser, gode og vonde, vanskelige og lette, inntrykk og uttrykk som har formet den jeg er i dag? Hvordan kan den menneskelige opplevelsen av verden visualiseres? Dette har jeg forsøkt å svare på med farge og form, forklarer Lars Erik Borgen om sin egen utstilling som vil holde åpen fra 4. til 26. september.