Direktoratet har også fått beskjed om å ikke gå videre med trafikkpakke 5, samt å starte arbeidet med direktetildeling av togtilbudet på Østlandet.

Det er spesielt trafikkpakke 5 som berører Drammen, og har omfattet InterCity-togene på strekningene Skien–Eidsvoll og Drammen–Lillehammer, lokaltogene på strekningene Kongsberg–Eidsvoll, Drammen–Dal og Asker–Kongsvinger, og togtilbudet mellom Porsgrunn og Notodden. Jernbanedirektoratet har ikke lyst ut denne pakken. Planlagt trafikkstart har vært desember 2025.

Avtalene med Go-Ahead Nordic, SJ Norge og Vy Tog ligger fast

Jernbanedirektoratets avtaler med togselskapene om togtilbudet som har blitt konkurranseutsatt, skal ligge fast. Regjeringen vil fortsette samarbeidet med Go-Ahead Nordic som drifter trafikkpakke 1 (Sør), SJ Norge som drifter trafikkpakke 2 (Nord), og Vy Tog som drifter trafikkpakke 3 (Vest).