– Vi søker samarbeid med andre byråer for å gjøre oss enda bedre i stand til å møte de etterlattes ønsker.  Sammen med 33 andre lokale familiedrevne begravelsesbyråer over hele landet har vi valgt å tegne medlemskap i Byrågruppen Heder AS.  I fellesskapet vil utviklingsoppgavene bli koordinert administrativt, slik at vi som aktivt byrå kan yte de etterlatte den personlige service og oppfølging vi ønsker, uttaler daglig leder Fred Løwe i Avskjed Begravelse AS.

Nye tider gir nye utfordringer, og muligheter

Alt rundt oss forandres og utvikles, og det påvirker også måten vi tar avskjed med våre kjære på. Selv om en gravferd har mange tradisjonsrike elementer i seg, skjer det stadig endringer. Spørsmål rundt livssynsåpne seremonier, gravferd uten seremoni, seremoni ved askespredning og urnenedsettelse er eksempler på dette.

– Det er mange samfunnsendringer som påvirker gravferdsbransjen.  Ved å bli medlem i Heder er vi trygge på at vi fortsatt kan levere aktuelle og oppdaterte tjenester til et marked i stadig endring. Spesielt digitale tjenester og hjemmesider med god informasjon er krevende å utvikle alene, sier Løwe.

Lokalt og verdibasert

Den lokale forankringen vil fremdeles være Avskjed Begravelse sitt viktigste fortrinn.      

– Vi er det eneste lokale begravelsesbyrået i Drammen og Øvre Eiker, hvor eierne selv er aktive i den daglige driften. Dette erfarer vi at våre oppdragsgivere ser på som en stor fordel.  Vår virksomhet er tuftet på å være nær innbyggerne i vårt lokale område. Når det heretter også kommer til å stå «Heder» på døren og bilene, er det for å vise at vi blir del av et større fellesskap.

– Vi får ny grafisk profil, nye skilt og ny hjemmeside, men menneskene er fremdeles de samme, understreker medeier Ståle Pettersen.

Byråene i Heder samarbeider om innkjøp, markedsføring, kompetanseutvikling etc. for å kunne gi et bedre tilbud til de pårørende.

34 byråer

Det er 34 byråer over hele landet som utgjør Heder.

– Navnet er valgt fordi Heder beskriver den virksomheten vi driver, måten vi ønsker å møte de pårørende på, og hvordan vi ønsker at seremoniene skal være. Heder er et godt og varmt ord. Det er et positivt ladet verdibegrep som handler om anerkjennelse og respekt på en positiv måte, avslutter Løwe og understreker at Avskjed Begravelse fortsatt vil være det lokale byrået som preges av nærhet, personlig service og kunnskap om de lokale tradisjonene.