Lørdag 7. mai åpnet Sparebanken Øst sitt 30. bankkontor på Østlandet. Det skjedde med brask og bram på Rortunet i Slemmestad, som ligger i Asker kommune. Til stede var blant andre ordfører Lene Conradi som fikk æren av å klippe snora til de nye lokalene. Slemmestad skolekorps spilte og det ble delt ut kake til senterets kunder.

– Folk liker å ha et lokalkontor å forholde seg til. Det er en service som betyr mye når du skal ta opp lån eller snakke med noen om forsikring, sier Terje Torp som er banksjef for det nye kontoret.

- Det er alltid til det beste for kunden, når de store, tunge konkurrentene blir utfordret, mener Terje.

Lokal forankring

Sparebanken Øst har også kontor i Asker sentrum, Sandvika, Sætre, Tofte, Røyken. Hovedkontoret ligger i Drammen.

- På Slemmestad er det ikke andre banker i nærheten. Vår erfaring er at folk setter pris på å ha lokalkjente rådgivere å forholde seg til. En som kjenner deg og historien din, sier han.

Sparebanken Øst tilbyr også digitale løsninger for kundene, men legger stor vekt på personlig service og rådgiving på kontorene.

- Vi vil ikke ekskludere kundene som vil ha en tradisjonell måte å bruke banken på. Vi etablerer oss der kundene vil bruke oss. Samtidig er vi helt avhengige av at kundene bruker den nye lokalbanken, sier leder for personmarked Sparebanken Øst, Kristian Haaland.