Det er det siste driftsåret for Viken fylkeskommune. I 2023 skal det bygges tre nye fylkeskommuner. Om mindre enn ett år ser nye Akershus, Buskerud og Østfold dagens lys.

– I år skal vi legge et så godt grunnlag som mulig for tre nye fylker. Innbyggerne bruker både våre og kommunenes tjenester i hverdagen, og derfor håper vi både politikere og administrasjon fra kommunene i de nye fylkene engasjerer seg i dette viktige arbeidet, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune ønsker å tilrettelegge for et godt samarbeid om planlegging mellom kommunene og de nye fylkeskommunene. Viken skal utarbeide og vedta plangrunnlag for regionale planer – et underlag for nytt planverk som skal vedtas i de nye fylkene.

Derfor inviteres nå alle medlemmer av formannskapene i kommunene til å komme med innspill. Det skjer på flere regionvise fysiske møter i de kommende fylkene i løpet av januar og februar. 

Eksempler på tematikk som behandles i regionale planer er samferdsel, oppvekstsvilkår, bygging av gode lokalsamfunn, integrering og utdanning. 

– Plangrunnlagene skal overleveres til de nye fylkeskommunene og ligge til grunn for at Østfold, Buskerud og Akershus raskest mulig kan vedta nye regionale planer, sier fylkesråd for plan, klima og miljø Annette Lindahl Raakil. 

 Kommunene har en svært viktig rolle i prosessen, understreker Jacobsen.

– Vi har ulike roller og sitter på forskjellige virkemidler, men vi har til felles store samfunnsutfordringer og mål som skal oppfylles. Derfor er også koblinger som denne viktig, forklarer hun.