Fylkestinget vedtok i juni 2022 at Buskerud skal styres etter formannskapsmodell. Det var 11 søkere til stillingen. Jan Sivert Jøsendal kommer fra jobben som partner og rådgiver i rådgivningsfirmaet Agenda Kaupang.

Gir dem god tid

– Det var mange gode kandidater til stillingene som fylkesdirektør ved fylkesrådsleders kontor og fylkeskommunedirektører, og jeg er glad for at vi har fått et enstemmig fylkestingsvedtak på plass nå. Det gir både de nyansatte og ledergruppen i Viken fylkeskommune den nødvendige tiden framover til å jobbe sammen om de politiske og administrative prosessene, og oppgavene som leder fram mot overgangen til de nyetablerte fylkeskommunene 1. januar 2024, sier fylkesordfører Roger Ryberg. 

– Jeg ønsker dem velkommen og lykke til med oppgavene som ligger foran dem, sier Ryberg.

Jan Sivert Jøsendal vil være ansatt som prosjektleder frem til 31. desember 2023, og deretter som fylkeskommunedirektør i den nyetablerte fylkeskommunen Buskerud, fra 1. januar 2024.

– Jeg har stor tro på å gi ansatte og ledere positive læringsutfordringer, og å utvikle en romslig, nyskapende og anerkjennende organisasjonskultur. Samtidig har jeg stor respekt for den omstillingen ansatte og ledere har stått i siden etableringen av Viken, og at det er viktig at den nye organisasjonen vokser og utvikler seg på en klok måte. 

–Jeg ser frem til innspill og synspunkter fra ansatte, ledere, fra tillitsvalgte og vernetjenesten. Ambisjoner og retning vil alltid være viktig, men dette må tilpasses mannskap, terreng og organisatorisk modenhetsnivå. Denne innsikten må også avklares og drøftes sammen med politisk nivå, slik at det politiske og administrative nivået kan støtte hverandre og dra i samme retning, sier Jan Sivert Jøsendal.

Ansettelsesprosessen

Fylkestinget nedsatte tre ansettelsesutvalg i rekrutteringen av stillingene, ett utvalg for hver av de nye fylkene. Hvert av utvalgene har bestått av tre medlemmer fra fylkestinget, og en representant fra fylkesrådet. To tillitsvalgte og to HR-rådgivere fra fylkesadministrasjonen har fulgt hvert utvalg/hver rekrutteringsprosess. Rekrutteringsbyrået Visindi har bistått i prosessen.

Ansettelsesutvalget for Buskerud har bestått av Tore Opdal Hansen (H), Bjørn Tore Ødegården (Ap), Christina Mørkve (H) og Tonje Kristensen (fylkesrådet).

– Etablering av nye Buskerud vil bli en svært krevende oppgave med den korte tiden vi har til disposisjon. Jeg er veldig glad for at fylkestinget har ansatt Jan Sivert Jøsendal i stillingen som prosjektleder og ny fylkeskommunedirektør fra 1. januar 2024. Jan Sivert har en bakgrunn som gjør han godt kvalifisert til å lede det krevende arbeidet som ligger foran oss. Det som leder i mange år, fylkesrådmann, kommunaldirektør og rådgiver i Agenda Kaupang, med bl.a. prosjektledelse og utarbeide og følge strategiske planer som arbeidsfelt. Jan Sivert er det beste utgangspunktet for oss. Mye skal på plass det drøye året vi har før nye Buskerud skal være en realitet, sier Tore Opdal Hansen, leder i ansettelsesutvalget for Buskerud.