Boka inneholder alt fra ordspråk og lengre uttrykk, til kortere vendinger og ordforbindelser helt ned til enkeltord. Kjernen i boka er idiomatiske uttrykk og metaforer, men den rommer alt av ord og uttrykk som brukes i billedlig eller overført betydning, samt faste konvensjonelle ordforbindelser. Alt forklart kort og konsist. Boka er utgitt i 4. og endelige utgave, (des. 2020), nå på 650 sider med samme forside.

Boka kan best beskrives ved de fem forskjellig anmeldelsene som er blitt boka til del:

«Boka er en skattkiste til vederkvegelse og nytte, en kiste full av byggeklosser som får en til å stanse litt opp, til å dvele ved de mange underfundigheter som gjør norsk til ikke bare et levende, men også spennende språk». (“Ordet”).

 

«En nyttig bok både som oppslagsverk og som inspirasjon til å nytte mindre vanlige formuleringer. Boka er et funn for alle som liker å variere språket sitt, både muntlig og skriftlig. Boka er også full av nyttige skjellsord som "din møteplager", "jubelidiot", "grobian" og "luseknekker". (“Norsklæreren”).

 

«En bok det er en fryd å bla fram og tilbake i. Lurer du på hva et uttrykk betyr, her får du svar i kontante og presise forklaringer. Hvis noen setter bukken til å passe havresekken, snakker vi hverken om bukk eller havre, og man fryser ikke selv om man får kalde føtter». (“Utdanningsnytt”).

 

«Et fascinerende oppslagsverk og en gullgruve for folk som arbeider med eller har interesse for språk. Boka har en enkel, ikke teoretisk tilnærming, som gjør den tilgjengelig for alle». («En bedre skole»)

 

«En strålende bok som bør finnes i de tusen hjem. Her kan man både drikke av visdommens kilde og få seg en god latter.» (“Dagbladet”).

 

I den flerkulturelle avisa «Utrop» blir betydningen for norskopplæringen understreket, og at boka er en viktig hjelp for å unngå mange språklige misforståelser.

Av innholdet kan nevnes to og en halv side som begynner med å kaste, fra «kaste glemselens slør over noe», til «kaste vrak på noe». 10 sider begynner med å komme, fra «komme (seg) på fote», til «komme ut på viddene». En stor del utgjøres av enkeltord, fra «ei megge», til «et ørneblikk».

 

Fra introduksjonen gjengis:

«Formålet med boka er å bidra til å skape økt oppmerksomhet og interesse for dette språkområdet, og til å gi leseren et større ordforråd og en bedre språkfølelse”.

 

Siste setning i forordet lyder:

«Det viktigste rådet er å bla litt fram og tilbake, lese litt her og der og bli kjent med boka, som vil gi mange en betydelig språklig tilvekst og av og til en god latter».

 

Boka er den eneste i sitt slag, og forklarer kun utrykkenes betydning.

 

Boka er også app hos Apple med navnet «Norske uttrykk». Der kommer det opp et nytt uttrykk på skjermen kl. 0730 hver dag, og som står der til man trykker og får forklaringen.