– Dette viser at vanlige folk faktisk kommer seg inn på boligmarkedet, tross høye priser, sier meglertopp Carl O. Geving til E24.

Han mener det er en annen gruppe mennesker boligpolitikken heller burde fokusere på.

– Vi snakker for lite om dem med lave inntekter, som bor i byene med høyest kvadratmeterpriser, og som fint kunne forsvart et lån med lavere boligpriser, sier Geving.

Innvandrere og barn av innvandrere er overrepresentert blant lavinntektshusholdninger og underrepresentert blant boligeiere.

– Servitører, bartendere og hotellansatte, dette er eksempler på folk som sliter med å etablere seg på boligmarkedet. Og så er det de som rammes hardest av pandemien.

Løsningen er å tillate bygging av flere mindre leiligheter, mener Geving.

– En vanlig to- eller treroms er altfor dyr for unge som vil kjøpe alene. Og man kan ikke forvente at folk som jobber i Oslo sentrum, og som kanskje jobber ukurante kveldsvakter, skal bosette seg i Drammen og Lillestrøm. Man må bygge for dem med lave inntekter også, sier han.