Boxon AS, som er er en del av Boxon AB i Sverige, er også representert i Danmark, Tyskland, Frankrike, Finland og Kina.

- Vi er også den eneste emballasjegrossisten som på egenhånd kan betjene kunder i alle de nordiske landene, noe flere konsern er i ferd med å få øynene opp for, forteller Christoffersen.

Den kraftige veksten er virkelig imponerende, spesielt når vi har lagt bak oss et år hvor markedet har vært i kraftig ubalanse.

- Med både råvareknapphet, stor etterspørsel av alle produkter i USA og Asia, produksjonsbegrensninger, lange leveringstider og store prisøkninger har stilt store krav til konsernet for å sikre kundene de produktene de er avhengig av. Vi kan konkludere med at vi har lykkes meget godt med dette, sier han og smiler.

- Hva kan egentlig Boxon AS levere til kundene?

- Vi er en total leverandør av emballasje, etiketter, emballasjemaskiner og maskinservice. Vi fokuserer 100 prosent på emballasjerelaterte produkter og selger både standard og kundeunik emballasje. Stadig flere kunder ønsker nemlig en egen kundeunik emballasje for å bygge opp sin egen merkevare og skille seg ut i mengden. Eksempel på dette er for eksempel Netthandelsgruppen som driver nettbutikken Tights.no og som sender ut flere enn 100.000 forsendelser fra eget lager. Med logo på emballasjen bygger de kjennskap og synlighet i markedet.

Boxon AS har store og små kunder innen segmentene industri, varehandel, logistikk og automotive. Tette kunderelasjoner sammen med et meget kompetent og markedsorientert team er mye av nøkkelen til suksessen. Innovasjon og bærekraft er noe som har fullt fokus i hele konsernet og bedriften utarbeider en meget omfattende bærekraftsrapport hvert år som informerer om de mål de har satt seg og hva de vil gjøre for å oppnå disse.

Bedriftens mål som skal oppnås innen 2025 er:

* Å redusere karbonavtrykk som selskap med 30 prosent.

* Å øke andelen emballasjeløsninger basert på gjenvunnet materiale med 30 prosent

* Å forbli innovative ved å utvikle amballasje-løsninger med klimanøytralt avtrykk

- Suksessen er nå en kraftig driver til videre utvikling av bedriften. Større lager i Drammen, modernisering av vår varedistribusjon sammen med en ledende logistikkpartner i Norge, samt at vi ser på en utvidelse av vårt geografiske nedslagsområde som i første omgang skal ta oss til 150 mill. kr. i omsetning, sier Christoffersen entusiastisk. Hverdagen smiler og engasjementet bobler for tiden hos Boxon AS.