BIRGITTE SIMENSEN BERG tekst og foto

"Tinghuset kles med lys murstein, og retter man blikket mot nabobygget Drammens Teater på motsatt side av Gamle Kirkeplass, ser vi at begge bygningene fargemessig går nesten ton i ton.

Fra Bragernes til Strømsø, nærmere bestemt Sehesteds gate, hvor jeg også syns et tvillingbygg i grønt og blått er blitt et positivt innslag i bybildet. Arkitekt og byggherre ønsker at bygningskroppene i tre og med arker skal stå fint sammen med den eldre bebyggelsen.
Vi kan være enige om å være uenige, og jeg lar bildene tale for seg".