Det skjedde under årsmøtet til Buskerud innvandrerråd (BIR) 18. juni.

– Vi valgte å gi prisen til Ryberg fordi han har støttet arbeidet vi har gjort i så mange år. Han er også svært omsorgsfull, og bryr seg virkelig om folk han møter.  Hans anerkjennelse har vært viktig for oss, og gitt oss motivasjon og pågangsmot i arbeidet for å skape et best mulig samfunn for alle, sier leder i Buskerud innvandrerråd, Bijan Ghrahkhani.

Roger Ryberg var gjest på årsmøtet til Buskerud innvandrerråd da han fikk prisen. Ryberg nevnte i sitt innlegg flere tiltak som rådet har stått bak. Han fremhevet blant annet at Ghrahkhani nylig ble valgt til leder for Viken fylkeskommunes første flerkulturelle råd.

– Jeg ser virkelig fram til å lede Vikens første flerkulturelle råd, og representere innvandrerbefolkningen i hele Viken. Det er en stor ære, sier Ghrahkhani. 

Tidlig i juni fikk Ghrahkhani et brev fra Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, hvor han ble spurt om å være med i en ekspertgruppe som skal jobbe med negative konsekvenser for personer med innvandrerbakgrunn i forbindelse med pandemien – noe han takket ja til.

Ghrahkhani opplyser at de allerede er godt i gang med arbeidet i det regjeringsoppnevnte utvalget. 

– Det er en stor anerkjennelse for meg personlig og for Buskerud innvandrerråd å få denne forespørselen, og jeg er så takknemlig. Vi skal blant annet kartlegge årsaken til at personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant smittede og innlagte, årsaker til vaksineskepsis og foreslå tiltak for å få flere til å vaksinere seg, sier Ghrahkhani.

Bijan Ghrahkhani flyktet fra krig og undertrykkelse i Iran for 34 år siden, og var den første flyktningen som bosatte seg i Øvre Eiker.  

Ghrahkhani var også den første folkevalgte med innvandrerbakgrunn som ble valgt inn i kommunestyret i Øvre Eiker, og han har vært leder for Buskerud innvandrerråd i 23 år.  

– Helt siden jeg kom til Norge, har jeg prøvd å gi tilbake til det norske samfunnet i takknemlighet for alt Norge har gitt meg og min familie, sier Ghrahkhani.