GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Strømsgodset menighet har en stor kjerne eldre, og ønsker å kaste et ekstra lys på de eldres situasjon. Dette vitner de mange samtalene som både prester, diakonimedarbeider og andre i staben har hatt med mennesker det siste året, om. Mange eldre sitter med tanker og følelser som trenger å luftes.

– Menighetsrådet har derfor et ønske om å starte et prosjekt som retter seg mot eldre og som har som fokus å fremme den psykiske helsen.  Det er bakgrunnen for prosjektet «Livets farger». Grunnet smittesituasjonen tenker vi oss oppstart nå i høst 2021, sier Malin Jakobsson Weydahl, diakonimedarbeider i Strømsgodset Menighet.

De søkte om 70.000 kroner for å få fullfinansiert prosjektet fra Anders Jahres humanitære stiftelse, og fikk 30.000 kjærkomne kroner.

– Hvis vi finner en finansiell løsning så kjør vi ny kurs våren 2022. Vi ser først an responsen og evaluerer prosjektet før vi mobiliserer for mer støtte, sier Weydahl.

 

Trygg uttrykksgruppe

For å lede kurset har de hentet inn kunst- og uttrykksterapeut Ellen Haavik fra Vikersund, til daglig ansatt på Modum bad.

Planen er å starte en «trygg uttrykksgruppe» hvor mennesker i en mindre gruppe og under trygge forhold får uttrykke seg kreativt gjennom maling. Målet er å samle seks deltagere på et høstsemester, og gjenta prosjektet på våren. Begge kursene over sju tre-timers samlinger på dagtid.

– På kurset skal deltakerne lære om egne følelser, kunne sette bedre grenser og å få utvikle sin kreativitet som i sin tur fremmer god psykisk og fysisk helse. Den kreative prosessen har ikke som fokus at deltakerne skal utvikle kunstferdige teknikker, men å kunne gi tanker og følelser et uttrykk. Det å være kreativ setter også i gang positive prosesser i form av økt motivasjon, mestringsfølelse og forandringsevne med ringvirkninger inn i hverdagslivet, forteller Ellen Haavik.

Mål for «Livets farger»

Først holder kursleder en kort introduksjon hvor deltakerne også får etablere kontakt med seg selv gjennom fokus på pust/kroppsbevissthet. Deretter introduseres dagens tema som skal vekke deltakernes kreativitet. Temaet skal siden uttrykkes i farger og former.

– Det kan være bestemte følelser eller musikk som igangsettere, eller oppgaver som eksempelvis å male seg selv som «et tre eller et hus». Etter malingen gis det god tid til deling. Det handler ikke om fokus på maleteknikk. Best resultat oppnås når deltakerne har mulighet å være tilstede på alle de sju samlingene, presiserer Haavik.

– I første omgang vender vi oss til eldre i området Gulskogen/Strømsø. Det er viktig å samtale med interesserte deltakere før kursstart i forhold til motivasjon og gjennomføringsevne, sier diakonmedarbeider Malin Jakobsson Weydahl.