GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Janne Hals (40) har vært daglig leder for barnehagen på Torsbergskogen i fire år. En barnehage som ble en del av Espira i 2007, og teller 20 ansatte og 74 barn, fordelt på fire avdelinger.

De yngste barna som startet opp i høst, der alle er rundt ett år, har på grunn av pandemien hatt behov for tilpasninger i tilvenningen.

– De er barn født under pandemien. Det gir oss noen ekstra utfordringer som vi ikke har hatt før. Koronabarna har opplevd langt mindre sosial kontakt i sitt første leveår, enn vanlig. Det tar vi på alvor, sier Hals.

Første møte med andre

For de fleste av ettåringene er barnehagen det første møte med andre enn foreldrene, med andre barn og andre voksne.

– Vi var nødt til å tenke annerledes. Vi visste ikke helt hvordan dette ville slå ut på atferden. For små barn som er vant til trygge rammer og kun foreldrene, kan overgangen til en tilværelse i barnehagen bli stor. Men heldigvis viser det seg uproblematisk, sier Hals, og lener seg på de tre månedene de minste barna har vært der.

Under koronaen i et nedstengt samfunn er det blitt født 40.000 barn i Norge. Det er også grunnen til at Espira som barnehagekjede har satt inn ekstra fokus på disse barna. På Konnerud teller gruppa ti barn.

– Vi har benyttet et opplegg som heter «Være sammen». Det betyr at vi har satt av ekstra tid og krefter på å integrere barna, skape trygge rammer og lære dem bli kjent med andre barn. Det er en stor overgang for alle barn å lære seg bli trygge på andre voksne enn egne foreldre. Og spesielt nå i disse tider. Derfor har vi også under denne prosessen brukt foreldrene mye i arbeidet, slik at de blir gradvis trygge via egne foreldre, sier Hals.

Tilpasningsdyktige

Janne Hals poengterer at arbeidet har gått helt etter planen.

– Vi var veldig usikre og spente på hvordan reaksjonene ville bli. Men nå kan vi konkludere med at barna er svært tilpasningsdyktige, og at bekymringene vi hadde i forkant er overvunnet. Barna er nå godt rustet til forendringer. Til og med bedre enn vi trodde, sier Hals.

Espira på Torsbergskogen er en såkalt Løvebarnehage, som betyr at samtlige ansatte har gått på kurs.

– Enkelte av pedagogene våre har tatt ekstra kurs og fått kompetanseheving som har medført at vi har vært godt rustet til å ta imot «koronabarna», sier Janne Hals.