Connie har jobbet med prosjektene i Drammen i mange år, og har nå fått et mer overordnet ansvar. Med den økte aktiviteten er det nå flere nye prosjektsjefer i sving i Drammen under hennes ledelse.

Tar imot råd fra innbyggerne

At det skjer ting, er spesielt merkbart ved den gamle Godsterminalen. Her er alle de gamle lagerbygningene revet, med unntak av den verneverdige Godsen. Dette er et kjent ”landemerke” i denne delen av byen og rehabiliteringen av bygget starter straks.

– Vi jobber målrettet med ulike konsepter som kan bidra til å gjøre Godsen til et nytt og spennende møtested i Drammen. Hva vi skal fylle bygningen med vet vi ikke helt ennå, men vi har spurt folk i nabolaget og i resten av Drammen om hva de ønsker seg og ser behov for her. Vi har fått mange nyttige forslag, forteller prosjektsjefen for Godsen, Per Olav Dahl Hegge.

Full fart etter 2025

Mye skal skje i området rundt Godsen før Bane NOR Eiendom kan begynne å realisere planene sine. Når nye Drammen stasjon og nytt dobbelspor åpner i 2025, og togparkeringen er flyttet til Sundland, kan transformasjonen av området starte.

– Her planlegger vi en helt ny bydel med nye byrom, parker, boliger, gang- og sykkelveier og kultur- og næringsliv. Godsløkka kaller vi området, sier prosjektsjef Jonas Nordin som har ansvaret her.

Jonas ble ansatt i Bane NOR Eiendom ved nyttår, og ser frem til å være med på å utvikle dette til en ny bydel med høye miljøambisjoner og gode kvaliteter både når det gjelder boliger og uterom.

Mye liv og røre på Sundland

Her er det også stor aktivitet, og Proffen Hageby bygges ut for fullt. De populære boligene, som består av både rekkehus og mindre blokker, har blitt godt mottatt av drammenserne.

– I tillegg til nye boliger, er det mye liv og røre i de gamle hallene og tidligere industribyggene på Sundland. Her leier vi ut til barnehage, skole- og undervisning, dansestudio og et relativt nytt bygg som huser kompetansesenter for togselskapet Vy, for å nevne noe. Dette er aktiviteter og virksomheter vi ønsker å bygge videre på når vi utvikler Sundland i årene som kommer, sier prosjektdirektør Connie Nyhaven.

– Jeg er glad for at de som har valgt å bosette seg i Proffen Hageby, trives godt. Da har vi nådd et av våre viktigste mål. Særlig småbarnsfamiliene setter pris på de kvalitetene vi vektlegger her, mener Joakim Bøhn, prosjektsjef for Proffen Hageby.