Drammen Data er i gang med en fornying av regnskapsbyrået og utvidelse av tjenestespekteret. «Selskapet skal ikke lenger bare være kundens regnskapsfører, men også deres forretningspartner og personlige konsulent. Vi skal fortsatt ta hånd om økonomien og passe på at alle lover og regler overholdes, men vil også hjelpe våre kunder med forretningsutvikling. Drammen Data ser på behovet for endring i selskapsform og ulike strategier for ledelse, organisering, økonomi, HR og markedsføring». Skriver selskapet selv om egen oppdatering.