JAN H. HANSEN tekst

Foruten Drammen, er Asker, Harstad, Lillestrøm, Lørenskog og Sandefjord nominert til prisen i 2021.

Argumentet for Drammen er at byen har definert mangfold og inkludering som satsningsområde, og har iverksatt et helhetlig integreringsarbeid for å nå ut til hele familier og styrke deltakelsen i arbeidslivet.  
– Landets kommuner gjør en kjempeviktig jobb med å bosette og integrere flyktninger. Ved å dele ut denne prisen, ønsker vi å hedre kommuner som har utmerket seg i året som har gått, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.  

Vinneren annonseres på IMDis årskonferanse 19. november. 

Stem på din favoritt 

Bosettings- og integreringsprisen skal gå til en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet. Publikum kan også stemme på sin favoritt. Stemmegivningen åpner i begynnelsen av november, og er åpen frem til torsdag 11. november. 

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår. 

Fram mot årskonferansen blir de nominerte presentert på imdi.no og i sosiale medier. 

– Vi ønsker at de nominerte kommunene kan inspirere andre med sin kunnskap og erfaring, og på denne måten håper vi at prisen kan bidra til at enda flere lykkes med bosetting og integrering, avslutter Rieber-Mohn. 

Om nomineringsprosessen 

De nominerte er valgt ut på bakgrunn av kriterier fastsatt av IMDi. Kommunene må skåre positivt både innenfor bosettings- og kvalifiseringsarbeid. De må vise fleksibilitet og engasjement i bosettingsarbeidet, ha gode utviklingsprosjekter, og gode resultater i introduksjonsprogrammet. 

Årets nominerte kommuner kan også vise til gode resultater over tid, ved at over 50 prosent av deltagerne i introduksjonsprogrammet er i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. 

 

Tidligere vinnere 

Prisen er delt ut 12 ganger tidligere, første gang i 2008. Tidligere vinnere er Vadsø (2008), Levanger (2009), Kristiansand (2010), Kragerø (2011), Molde (2012), Hammerfest (2013), Drammen (2014), Grimstad (2015), Trondheim (2016), Bærum (2018) og Sunndal (2019/2020).