– I øyeblikket er det ingen form for dramatikk. Det er mer det at boligkjøpere og selgere må klare å matche hverandre, så går ting unna, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til NTB.

Korrigert for sesongvariasjoner var det en nedgang i boligprisene på 0,8 prosent nasjonalt. Eiendom Norge mener renten har blitt hevet for mye, og tror dette er hovedårsaken til boligprisfallet.

– Følger Norges Bank rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, og vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig fram heretter, sier Lauridsen.

Størst fall i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i oktober hadde Follo med en prisvekst på 0,3 prosent. I motsatt ende ligger Oslo og Hamar med Stange, hvor det var en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent.

Uten sesongkorrigering falt prisene i Oslo med 3,2 prosent.

– Det er heftig. Vi har ikke sett sterkere nedgang i Oslo siden 2008. Folk i Oslo har store lån, så vi ser ofte at virkningen av renteendringer blir større der, sier Lauridsen.

Oljeboost i Stavanger

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 9,1 prosent, etterfulgt av Stavanger med omegn på 7,8 prosent og Drammen med omegn hvor prisene steg 7,3 prosent.

– Der hvor arbeidsmarkedet er knyttet mest opp mot olje- og gassektoren, så går det veldig mye bedre enn mange andre steder. Presset og optimismen er stort. Det ser vi spesielt i Stavanger, men også i Kristiansand, sier Lauridsen.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Oslo, med en oppgang på 2,9 prosent.

Vil avskaffe utlånsforskriften

Utviklingen videre mener bransjeorganisasjonen ligger i myndighetenes hender.

Eiendom Norge påpeker at myndighetene snart skal ta flere beslutninger som har betydning for boligkjøpere. Finansdepartementet skal vurdere utlånsforskriften før nyttår, Norges Bank har årets siste rentemøte i midten av desember, og en ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar.

Eiendom Norge mener regjeringen bør avskaffe utlånsforskriften fra nyttår. Den går blant annet ut på at banker ikke skal gi lån hvis kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekten.

– Å opprettholde streng utlånsregulering på toppen av såpass høy rente er noe som aldri er prøvd tidligere. Det er et eksperiment med boligmarkedet og finansiell stabilitet, sier Lauridsen.

Tror nedgangen fortsetter.

Eiendom Norge venter at nedgangen vil fortsetter ut året. Hittil i år har boligprisene steget med 4,7 prosent.

– Det er ikke usannsynlig at boligprisutviklingen i Norge i 2022 vil ende rundt 0 prosent, sier Lauridsen.

I oktober ble det solgt 7.973 boliger i Norge, noe som er 8,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 81.062 boliger i Norge. Det er 9,3 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Sammenlignet med tidligere år går det fortsatt raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

Gjennomsnittsprisen for en bolig