- Vi ser nå at kommunen, frivilligheten og andre involverte trenger bedre tid til å forme rammene for festivalen. Mange organisasjoner har gitt tilbakemelding på at de har stort fokus på Frivillighetens år nå i 2022 og mye å gjøre allerede i den forbindelse. Vi er derfor enige om at vi ved å utsette festivalen ett år vil få til en bedre festival, hvor alle aktører får mulighet til å delta med full energi og god planleggingstid, sier Herman Ekle Lund, lederen av komiteen for markering av ny kommune.

Festivalen skulle etter planen vært arrangert i august i år. Komiteen for markering av ny kommune bestemte 9. mars å utsette festivalen.