Konkurransen gjennomføres innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Fagjuryen velger ut deltagerskolene ut fra kriterier om søknadskvalitet, motivasjon, geografisk spredning og befolkningstetthet. Etter søknadsfristens utløp 1. oktober er det valgt ut 20 deltagerskoler, deriblant flere som ikke har deltatt eller søkt før.

– Det er tydelig at skolene legger en stor innsats i søknadene, og det planlegges mange spennende prosjekter, sier Holbergprisen i skolens juryleder Stine Helena Bang Svendsen.

– Vi er svært glade for at det er så mange deltagere fra Nord-Norge i år, og det er fint at flere nye skoler har valgt å søke for første gang.

Lærere og elever som deltar blir fulgt tett opp igjennom høsten og våren. Som en oppstart for prosjektet blir alle deltagende lærere invitert til det årlige lærerseminaret i Bergen 3. og 4. november.

Etter lærerseminaret vil Holbergprisens sekretariat besøke alle skolene for å møte elevene, svare på deres spørsmål og høre tankene deres om forskningstemaer og prosjektene de vil gjennomføre. Alle skolene blir også tildelt en forskerkontakt fra et universitet eller en høyskole i nærheten av skolen. Denne forskeren vil veilede elevene gjennom prosessen.

Etter innleveringsfristen 1. april velger juryen ut tre finalister fra de opp mot 60 innsendte bidragene. Juryen velger også ut årets vinner av lærerprisen, som er en anerkjennelse av lærerens viktige rolle. I mai kunngjøres det hvem som har vunnet, og finalistene blir så invitert til den tradisjonelle Holberguken i Bergen i juni, der de blir hedret sammen med mottagerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen.