Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV, leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de siste fire årene. 

Den nye YS-lederen er klar på at trepartssamarbeidet må trappes opp for å sikre gode resultater i arbeidslivet. 

- Vi lever i en krisetid med krig i Europa, skyhøye inflasjonstall og press på arbeidsmarkedet. YS mener regjeringen har vært for optimistiske i prognosene for statsbudsjettet. Vi tror dessverre at arbeidsledigheten vil øke mer enn anslått. Det blir en stor utfordring for de som rammes. De svakeste gruppene vil slite ytterligere med å få lønna til å strekke til. Det bekymrer meg. Dette vil stå høyt på YS' dagsorden i tiden som kommer, sier Skjæggerud. 

- Trygge arbeidsplasser, kompetanse, beredskap og det grønne skiftet er noen av oppgavene vi må satse ytterligere på fremover, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, nyvalgt nestleder i YS. 

Thorkildsen kommer fra vervet som forbundsleder i Delta, ett av de største forbundene i YS. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, blant annet som konserntillitsvalgt i Helse Sør og Helse Sørøst.

FAKTA: De nye YS-lederne

Lizzie Ruud Thorkildsen

Alder: 61

Bosted: Drammen

Familie: Gift, tre barn

Utdanning: Helsesekretær

Erfaring: Blant annet forbundsleder Delta

Hans-Erik Skjæggerud

Alder: 49

Bosted: Bodø

Familie: Gift, to barn

Utdanning: Cand. mag. fra Høgskolen i Bodø

Erfaring: Blant annet forbundsleder i Parat

Aktuell som: Nyvalgt nestleder i YS