– Når vi er ferdige her, så vil ikke togene lenger gå rett forbi boligområder, men heller i tunnel under dem. Det blir dessuten dobbeltspor, noe som betyr at det kan gå tog begge veier. Da kan vi gå fra én til fire avganger i timen. Det vil si opp mot 1 500 mennesker!

Drammenskvinne styrer

Det sier Ann-Kristin Hilsen. Hun er fremdriftsplanlegger i Bane NOR, og har ansvaret for strekningen Drammen - Kobbervikdalen, som etter planen skal være ferdig i 2025. Hun er selv fra Drammen, og vet hvor viktig dette er:

– Det går 900 tog i døgnet fra Drammen stasjon. Det er et viktig knutepunkt, så her trenger vi bedre og flere spor, og flere plattformer. Og når vi legger togtraséen i tunnel i stedet for utenfor husene til folk, kan disse områdene heller brukes til grøntområder som folk har glede av!

Dette er ett av mange prosjekter Bane NOR holder på med, og ikke uten grunn. Mesteparten av det norske jernbanenettet ble bygget for over 60 år siden, og i flere tiår ble det bevilget lite til vedlikehold. Det har ført til en slitt jernbane som trenger modernisering.

– Når vi stenger jernbanen, er det for å kunne utføre viktig arbeid som skal bedre jernbanen. I tillegg må vi gjøre arbeidet så raskt og effektivt som mulig, slik at det blir en kort ulempeperiode for de reisende. Det er store og komplekse jobber som skal gjøres på veldig kort tid, forteller Hilsen.

Punktligere, raskere, oftere

Alle Bane NORs prosjekter starter med ett spørsmål:

– «Hva kan vi gjøre for å kjøre flere og mer pålitelige tog?» Det er det vi ønsker – flere tog, flere passasjerer og enda bedre punktlighet og forutsigbarhet for de reisende, sier kommunikasjonssjef Trine Bratlie Evensen.

Hun har jobbet i Bane NOR siden 1998 og vet at det er behov for oppgradering av dagens spor, bygging av nye stasjoner, og forbedring av signalsystemene.

– Dette betyr at vi må ut og jobbe i og ved sporene, og da kan det ikke kjøre tog der.

Men stengte jernbanestrekninger kan føre til store konsekvenser både for reisende og for gods på bane.

– Derfor jobber vi alltid for at disse periodene skal bli så effektive som mulig. Samtidig prøver vi å finne de periodene med lavest trafikk. Ofte er det påske og sommer, siden det ikke er så mange pendlere da, forklarer Evensen.

100 ganger buss for tog

Et av de største vedlikeholdstiltakene foregår i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen. Den snart 50 år gamle tunnelen har hatt store utfordringer med skinnebrudd og signalfeil, og siden 2017 har den vært stengt både påske og sommer, noe den også kommer til å bli i år. Dette betyr store utskiftninger og gjør at det kan fortsette å kjøre 400 tog gjennom tunnelen hver eneste dag.

– Det er ikke alltid at de reisende merker en effekt umiddelbart etter en togfri periode. Noe av arbeidet vi utfører, vil man ikke merke effekten av før etter flere år, forteller Evensen.

Slik vil det være i mange år framover, for det gjenstår fortsatt mye arbeid. Bare i 2021 er det over 100 togfrie-perioder fordelt over hele landet, noen korte og noen lengre. Det er Bane NOR helt avhengige av.

– Dette gjør vi for å skape et bedre togtilbud. Her og nå betyr det buss for tog av og til, men det kommer alltid noe godt ut i andre enden, i form av færre forsinkelser, kortere reisetid og flere avganger, legger hun til.

 

FAKTA: FORDELER MED Å BYGGE UT JERNBANEN

  • Flere og bedre tog gjør at folk kan bo og arbeide mer fritt.
    Å bygge ut jernbane gjør at det kan fraktes mer gods på jernbanen og få mindre godstrafikk på veiene.

  • Når flere kan ta tog, blir færre avhengig av bil.

  • Tog er en grønn transportform, og spiller en sentral rolle både i å skape bærekraftig mobilitet i byene og for å nå klimamålene.