BENTE WEMUNDSTAD tekst  ANNGUNN FLATEBØ DÅRFLOT foto

–Bare du har en idé, eller en sterk lyst til å drive for deg selv, så kan du ta kontakt med oss, sier Lisbeth Torkildsen ved Etablererveiledningen.

–Det er slett ikke nødvendig å ha hele forretningsplanen klar. Det er sånt vi kan hjelpe til med.

Tilrettelegger

På papiret er hun ansatt i Drammen Næringsforening som prosjektleder, men for alle de rundt 300 som tar kontakt hvert år, er hun støttespilleren og tilretteleggeren for gründere i Drammen og omegn. Så fort noen kommer inn døren hennes, eller tar kontakt, tar hun dem inn i varmen, følger opp og kommer med mange gode tilbud.

–Hender det at noen kommer til deg med en idé du synes er elendig?

–Jeg blir stilt til veggs av mine egne fordommer, kan du godt si. Uansett hva jeg tenker, får alle lik hjelp. Men om en idé jeg mente var dårlig virkelig lykkes, så er ingen gladere enn meg. Det motsatte skjer også. En idé jeg tror har noe for seg kan bomme fullstendig, sier Lisbeth. Det viktigste, mener hun, er gründerens tro på eget produkt/tjeneste og drivkraft (evt. entusiasme)

Oppstartsamtale og oppstartskurs

Alle som vil starte egen bedrift og tar kontakt med Etablererveiledningen får tilbud om et oppstartskurs for gründere. Her får man generell innføring i det å drive et firma, med temaer som økonomi og regnskap, lovverk, selskapsformer, forsikringer og lignende. Samtidig setter vi i gang en prosess der vedkommende må tenke godt gjennom hvem som skal betale. Det må jo være en kunde eller en kundemasse som skal kjøpe det gründeren vil produsere eller yte. Inntektene må bli større enn utgiftene, og helst skal man ha lønn selv også. Det krever en plan, sier Lisbeth.

–Allerede på disse kursene ser vi at folk danner allianser. De finner kanskje ut at de kan samarbeide eller til og med inngå kompaniskap, sier Lisbeth Torkildsen.

En til en samtaler tilbys også og i disse samtalene har vi fokus på det gründeren ønsker å snakke om i forhold til sin forretningsidé.

Bredt spekter

Foruten en rekke kurs med ulike temaer, er det også mulig å få en til en-samtaler med diverse fagfolk.

–Vi trekker inn de kreftene vi må for å gi gründerne den rette hjelpen, sier Lisbeth.

–Jeg opplever stor generøsitet fra det etablerte næringslivets side, og jeg synes vi har en god ressursbank.

Fra før har Etablererveiledningen ulike kurs innen økonomi, regnskap, markedsføring, salgskurs, innføring i sosiale medier og selvledelse, for å nevne noe.

–Under koronaen har vi blitt tvunget til å tenke nytt i mangel på fysiske møter. Kurs har blitt digitale, men den digitale plattformen åpner også opp for mer. Nå starter vi en serie korte nettmøter vi har kalt temakoppen; timelange møter der ulike temaer berøres. Her er det ulike fagpersoner som enten kan fortelle kort om et tema, eller deltakerne kan spørre om ting de lurer på innen fagområdet, forteller veilederen.

Danner grupper

Noen av deltakerne på de ulike kursene får så god støtte i hverandre at de velger å fortsette på utsiden av Etablererveiledningen. De danner egne facebookgrupper og fortsetter å hjelpe hverandre der.

–Viljen til å hjelpe hverandre er stor og rørende. Det er nesten så deltakerne begynner å kjøpe varer eller tjenester av hverandre før firmaene er dannet, bare for å hjelpe hverandre i gang, sier Lisbeth.

Ingen typisk gründer

En gründer kan være hvem som helst. Det kan være ungdommer rett ut av skolen, eller folk som har et langt arbeidsliv bak seg. Felles for dem alle er at de trår ut i ukjent farvann med en drøm de har. Kanskje er ikke ideen den sterkeste drivkraften, det kan være behovet for å være sin egen sjef som er størst.

Av de rundt 300 som kommer innom Lisbeth sin etablererveiledning, er det cirka en tredjedel som ender opp med å drive eget firma basert på ideen sin. Andre gir opp etter å ha innsett at ideen ikke var god nok, kundene fantes ikke, eller at de rett og slett ikke ville bruke all sin tid på det.

–Og så er det en god del som ender opp med å gå i kompaniskap med andre, eller bli ansatt i et firma på bakgrunnen av ideen, sier Lisbeth Torkildsen.

Etablererveiledningens tjenester er gratis utenom at det av og til tilbys spesialkurs med veldig lav egenandel.