GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Dulram ble startet i 2007. Syv kolleger fra Drammensområdet stod bak det opprinnelige IT-selskapet og ønsket å bygge et lokalt firma med fokus på høy kompetanse og kundetilfredshet.

De hadde en bevisst strategi på at de skulle ansatte en ekstern daglig leder da de vokste til 15 ansatte. Dette gjorde de i 2014. Og gründerne fra oppstart-årene er fortsatt tilknyttet bedriften som både ansatte og eiere, opplyser selskapets daglige leder Torstein Håvardsrud (44).

Med ECIT fra 2018

I 2018 fikk Dulram en ny hovedaksjonær gjennom ECIT gruppen, som er et internasjonalt konsern mot hovedkontor i Norge som kombinerer økonomi og IT tjenester.

IT-forhandleren, som nå heter ECIT Dulram, med kjernekompetanse på fagområdene datasenter, nettverk, sikkerhet og den moderne arbeidsplassen vokser fortsatt, har fusjonert med to andre selskaper og har i disse dager en ny fusjon på trappene.

På de siste 10 årene har de gått fra syv fast ansatte til dagens 55. Selskapet holder fortsatt til i Drammen, rettere sagt Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110 på Strømsø, dit de flyttet i 2019 for å få plass til utvidet stab og legge til rette for ytterligere vekst.

I den sammenheng samlokaliserte de også med de øvrige selskapene fra ECIT gruppen som var basert i Drammen.

To fusjoner

I 2020 fusjonerte Dulram med to andre selskaper i ECIT gruppen, Kippr AS, og Denali AS og skiftet navn til ECIT Dulram. Disse selskapene jobbet også med spesialist tjenester innen IT infrastruktur. Med dette fikk også selskapet kontorer i Oslo.

– Ved å bevare det hvert av selskapene har vært gode på tidligere, og samtidig hente ut det beste fra hverandre kunne vi fra da av tilby det beste innenfor kompetansebaserte leveranser av IT infrastruktur tjenester. Med vår kunnskap skaper vi konkurransekraft for våre kunder, sier Torstein Håvardsrud som er daglig leder i selskapet siden oktober 2014, og kom til Dulram fra Atea der han var avdelingsleder for konsulent.

Kongsbergenseren Håvardsrud har solid ledererfaring fra bransjen. Han er utdannet med IT-bachelor fra Universitetet i Sør-øst Norge.

Infrastruktur i høysete

ECIT Dulram er i dag spesialisert innen IT infrastruktur og er kjent som en leverandør med svært høy kompetanse innenfor sine fagfelt. De har store kunder innen offentlig sektor, som Drammen, Lier og Asker kommuner og Kongsbergregionen, i tillegg til private kunder som Eltek, Kongsberg-Gruppen, Aass Bryggeri, Plantasjen, Visma og Rema 1000 på sin kundeliste.

– Dulram har hatt en jevn og solid vekst. Fra sju ansatte i 2007, hadde vi i 2018 35 ansatte og 88 millioner i omsetning. I 2020 økte omsetningen til 175 millioner, og antall ansatte til 53. I dag er tallet 55, og veksten fortsetter, forteller Håvardsrud til Drammensavisa.

For tiden går de også gjennom en prosess for sertifisering til ISO standardene 14001 og 9001.

Dette er fordi kvalitet og miljø er helt sentrale deler av vår leveranse, sier Håvardsrud.

Konkurranseutsatt

IT bransjen er en bransje med mange leverandører, og er gjenstand for sterk konkurranse. Håvardsrud mener at deler av IT sektoren er litt overvurdert på børs.

– For IT bransjen generelt kan vi se en elementer av likhet med IT-bobla som sprakk på starten av 2000 tallet. Noen av selskapene er overpriset og består ikke av konkrete verdier, men av et mulighetsbilde gjennom en programvare eller en løsning som ikke er skikkelig markeds testet enda. Dulram er ikke i denne kategorien. Mange års stødig drift, kombinert med en spesialisert arbeidsstab og en solid portefølje, gjør at også fremtiden ser lys ut, sier Håvardsrud. Men selv om bransjen generelt kan se at enkelte varsellamper har begynt å blinke, kan han berolige med at drammensbaserte ECIT Dulram også i fremtiden vil ha en aktiv og strategisk tilstedeværelse nettopp i elvebyen.

– Vi har gjort langsiktige investeringer som alle er myntet på at vi blir i Drammen, sier han.