GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kontrakten er basert på Statens standardavtale for skytjenester (SSA-sky), og omfatter skytjenester, IT-drift og support, og har en varighet på sju år. Avtalen styrker ECITs rolle som en viktig tjenesteleverandør til elektrobransjen.

– Vi er stolte over å være den foretrukne skypartner for Elkonor, og ser frem til å være med på å videreutvikle og modernisere IT-tjenester sammen med selskapet. Kontinuerlig videreutvikling og innovasjon med moderne og skalerbare skytjenester er viktige ingredienser for denne digitale transformasjonen, sier Lars David Klausen (54), salgsdirektør i ECIT Solutions One.

Klausen – som selv var med å utvikle Askerbaserte Telecomputing fra 20 ansatte i 1999 til nærmere 800 ansatte da han gikk til ECIT i 2018 – er stolt av få utvikle ECIT videre i Drammen.

– Dette er en reise jeg gjerne tar to ganger. Jeg skjønte tidlig at ECIT kunne bli stort. Og i dag er vi i ferd med å gjøre ECIT til et av Norges og Nordens største IT-selskaper bygd på oppkjøp av mindre og mellomstore selskaper samt sterk organisk vekst, sier han.

Bransje i stor endring

Den nye sjuårskontrakten med Elkonor – med en stipulert verdi på 35 millioner kroner ved avtaleinngåelse – er fremforhandlet av Raymond Ystenes (45) i ECIT Solutions One. Kontrakten har sandefjordingen jobbet med siden han startet i ECIT i Drammen i mars 2021, inntil han 18. juli i år fikk aksept fra Elkonor.

Elkonor er en landsdekkende medlemseid og medlemsstyrt elektrikerkjede med over 195 uavhengige elektrikerbedrifter og totalt 3.500 ansatte, med eget styre og hovedkontor i Oslo.

– Vi vant kontrakten i tøff konkurranse med 11 andre selskaper. Det er vi stolte av, sier Ystenes.

Han mener en av hovedårsakene er ECITs ekspertise på skytjenester.

– Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrifter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet korona-pandemien. Elektrobransjen har en stolt historie, og en spennende fremtid. Bærekraft og grønn omstilling medfører økt etterspørsel etter gode elektrikertjenester, økt elsikkerhet og varmeløsninger. Elkonor har en viktig rolle i å støtte sine mange medlemsbedrifter i videreutviklingen, og vi ser frem til samarbeidet, sier rådgiver og ansvarlig selger, Raymond Ystenes i ECIT Solutions One.

­– Elektrobransjen er i sterk endring, både med tanke på digitalisering, men også på teknologi, løsninger og arbeidsmetoder. Ved å investere i gode løsninger og arbeide med sterke partnere som ECIT, styrker vi våre konkurransefortrinn. Elkonor er et selskap i sterk vekst, som tilbyr fremtidsrettede og konkurransedyktige tjenester for våre medlemsbedrifter. Derfor valgte vi ECIT som en strategisk IT-partner som kan støtte oss på denne reisen, sier økonomi- og IT-sjef i Elkonor, Jørgen Andreassen.

Sterk vekst i markedet

Markedet for skytjenester er i kraftig vekst, både fordi bedrifter for alvor har fått øynene opp for mulighetene i skyen, og fordi nye arbeidsmønstre akselererer på grunn av blant annet pandemien.

– Det internasjonale analysebyrået IDC spår en økning i volum på skytjenester til over 22 prosent i 2022, og veksten fortsetter de kommende årene. Andelen skytjenester kontra on-prem øker også. Inflasjonspress og forbedringer i verdikjeden driver etterspørselen videre, sier Lars David Klausen.

– Fordelene med skytjenester som Microsoft 365 og Azure er at de har lave kostnader, krever mindre vedlikehold og administrasjon og de kan skaleres raskt etter behov. Det gjør bedriftene mer agile og gjør at de kan videreutvikle seg i takt med markedet og kundenes behov, sier Raymond Ystenes.

– Vi ser at kundene trenger en strategisk partner som kan hjelpe de å utnytte mulighetene som ligger i digital transformasjon, og våre rådgivere er eksperter på skyreisen og mulighetene som ligger der. Elkonor-kontrakten er et godt eksempel på dette, sier Lars David Klausen.

– Vi forventer mer fart på skytjenester, sikkerhet og integrasjoner fremover, og det internasjonale analysebyrået Gartner forteller at små og mellomstore virksomheter prioriterer sikkerhet, integrasjoner og skytjenester/migrering av skytjenester som sine topp tre områder fremover.

PS: Lokalt har ECIT Drammen kommune som sin største kunde.