BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

– Det har hele tiden vært en bevisst strategi med fusjoner underveis som vi har bygget ECIT opp til å bli en del av noe større. Konsernledelsen har hatt et mål om å bli børsnotert innen åtte år. Alt følger planen, sier Rune Neri, avdelingsleder for datasenterteknologi i ECIT Dulram.

To divisjoner

Rune Neri møter Drammensavisa sammen med Kari Næsfeldt, som er avdelingsleder for ECIT Viken - avdeling Drammen.

ECIT er en forkortelse for Economics og IT, og i Drammen er selskapet delt i to divisjoner som jobber med hver sine kunder.

– Vi er allerede i gang med å jobbe på tvers av selskapene for å kunne tilby et bredere produktspekter til kunder. Samlokaliseringen i Drammen gjør at vi nå er et kompetansehus som kan tilby kundene våre en helhetlig løsning innenfor både økonomi og IT, sier Neri.

730 millioner

Børsnoteringen omfatter en transaksjon på totalt 730 millioner kroner. Av disse vil 400 millioner kroner bli hentet i markedet gjennom utstedelse av nye aksjer og de resterende gjennom aksjesalg fra eksisterende aksjonærer.

– Den nye kapitalen vil brukes til å styrke eierselskapet og videre vekst via oppkjøp av selskaper. Vi har en megler som hele tiden leter frem interessante bedrifter, sier Rune Neri.

I dag er ECIT hovedsakelig representert fra Trondheim og sørover.

– Vi vil fortsette å satse på avdelinger rundt i Norge, og ser også Nord-Norge som et svært spennende satsningsområde, sier Neri.

ECIT har i alt 100 kontorer, og er i tillegg til Norge representert i Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Serbia, Litauen og Polen. De vil også bruke midler på å ekspandere i utlandet.

Bidra til utdanning

Både ECIT Viken og ECIT Dulram vil være med på å styrke utdanningen i de respektive yrkene i blant annet Drammen.

–Vi har ansatt en trainee i vår avdeling fra august, og det gjør vi i samarbeid med USN, sier Kari Næsfeldt.

– Det er viktig for oss å tiltrekke oss arbeidskraft i Drammens regionen både blant yngre og mer erfarne arbeidstakere.

ECIT Dulram har også blikket på de unge og nyutdannede.

– Vi har kontakt med IT-linja på Åssiden videregående skole, og vi vil gjerne komme inn der så tidlig som mulig for å skape bevissthet rundt ECIT som en spennende arbeidsplass, og vi bidrar gjerne med å aktualisere utdannelsen ut ifra de behovene vi ser for IT-kompetanse i markedet, sier Rune Neri.

– I tillegg ønsker vi å ta inn lærlinger som gjennom arbeidserfaring kan bli våre fremtidige IT-konsulenter.

Stas med børs

ECIT har ligget lavt i terrenget siden starten, og det har vært en bevisst strategi.

– Nå har vi nådd noen milepæler, og det vil vi dele, sier Neri.

Det siste halve året har synligheten blitt større, og nå som selskapet er børsnotert, vil Drammen i større grad merke at selskapet er her.