GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Kombinasjonen av sterke fagmiljøer og bransjekunnskap, servicegrad og demografi – skal gi bedre muligheter for ECITs kundeportefølje. Derfor tar de steget enda lengre og legger flere selskaper inn under samme paraply.

Med mer enn 160 ansatte, sterk fagkompetanse og et attraktivt tjenestetilbud, er ECIT Solutions One blitt en strategisk IT-partner for kunder på hele Østlandet.

– Vi styrker staben ved å samle fagmiljøene. Å skape en felles fagenhet der det i dag er mangel på ressurser, gjør oss faglig sterkere. Bredden av tjenester gjør oss til en av Østlandets mest slagkraftige leverandører på IT-sikkerhet, sier administrerende direktør Torstein Håvardsrud (45) i ECIT Solutions.

Etter 20 år i It-bransjen og sjef i drammensbaserte Dulram siden 2014, mener Kongsberg-mannen den siste sammenslåingen er som en ny milepæl å regne for selskapet.

Et kunnskapsløft

Drammensavisa møter Håvardsrud og ECITs nye kommunikasjonssjef Iselin Paulsen (42) på hovedkontoret i Bjørnstjerne Bjørnsons vei 110 på Strømsø. Paulsen – som kommer fra Holmestrand – har vært i It-bransjen i fem år, etter flere år som lokalpolitiker. Selv om hun ikke vurderer noen retrett til politikken, blir hun samtidig møtt med noen politiske utfordringer i sin nye jobb.

– Datasikkerheten er virkelig blitt satt på prøve. Og spesielt etter at Russland startet krig mot Ukraina. Trusselnivået er blitt mye høyere enn hva som kommer fram i media, sier Paulsen.

– Vi ser at det stadig økende trusselbildet påvirker måten ECIT Solutions One jobber på, og som gjør at vi hele tiden må være i forkant. Derfor er vårt generelle råd til alle bedrifter at man tar en skikkelig gjennomgang av sine sikkerhetsrutiner. Om ikke annet bør enhver bedriftsleder følge sikkerhetsanbefalingene til Nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM.no) Informasjon som er tilgjengelig for alle, sier Håvardsrud.

Styrket tjenestetilbud

Det nye selskapet ECIT Solutions One skal levere en bred portefølje av tjenester og produkter, og skal samtidig beholde nærheten til kundene og holde et høyt servicenivå. ECIT Solutions One vil være til stede på lokasjonene Drammen, Fornebu, Hønefoss, Kongsberg, Tønsberg og Sandnes.

– Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen Private og Public Cloud, nettverk og kommunikasjon, den moderne arbeidsplassen, compliance og IT-sikkerhet. Vi er en totalleverandør av skytjenester til kunder innenfor både offentlig og privat sektor. Vår tilstedeværelse i Norge styrkes vesentlig med tilgang på flere rådgivere som kan hjelpe kundene våre med digital transformasjon og innovasjon, forteller Torstein Håvardsrud.

– Vi opplever i dag kraftig vekst. For å dekke den økende etterspørselen, er vi stadig på jakt etter nye talenter. Derfor har vi også etablert vårt eget interne lærlingeprogram med egne mentorer. Når vi jakter på flere unge it-medarbeidere, rekrutterer vi fra hele Norge. Vi er spesielt ute etter dem som vil være med på denne vekstreisen i en bransje preget av innovasjon, utvikling og muligheter, avslutter Håvardsrud.

 

FAKTA: ECIT Solutions One

ECIT Solutions One er kunnskapspartneren på Private og Public Cloud, nettverk og kommunikasjon, den moderne arbeidsplassen, compliance og IT-sikkerhet, og hjelper kundene å styrke forretningen og gripe muligheter. Med seks regionale kontorer i Norge utvikler vi nære og langsiktige kunderelasjoner. Våre mer enn 160 ansatte hjelper kundene med sin digitale transformasjon.
 

ECIT Solutions One er en del av ECIT-konsernet, som hjelper en bred kundebase med IT, software og regnskap. ECIT har en proforma omsetning i 2021 på 2.6 milliarder kroner og over 2,200 ansatte fordelt på 10 land. Oppkjøp og fusjoner har vært en nøkkeldriver for selskapets vekst, og ECIT har fullført mer enn 125 oppkjøp siden 2013.