– Dyrene sliter med å bevege seg i den dype snøen. Dette gjør dyrene mer slitne, og da tåler de dårlig å bli jaget av løse hunder. Når forholdene er som de er nå, trekker dyrene også ned mot bebyggelsen og ved skiløyper fordi det er lettere å bevege seg der. For å beskytte viltet under disse utfordrende forholdene er det viktig at hunder holdes i bånd, slik at viltet ikke utsettes for unødvendig stress, sier naturforvalter i Drammen kommune, Regine Nornes.

Forskriften gjelder for alle hunder, med noen unntak, og er gjort gjeldende til 31. mars 2023.