BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

Isabell Stangeland Flatland er kinesiolog i Klinikk Bedre Helse, og eier det gule huset i Solbakken på Brakerøya. Her leier hun ut til terapeuter av ulikt slag, og har 11 leietakere.

Toppen av kransekaka

– Et par av terapeutene har slutta etter innføringen av merverdiavgift. Ikke fordi det alene var nok til at de ga seg, men fordi det var toppen av kransekaka. Den komplementære behandlingsbransjen blir stemoderlig behandlet, men vi fyller faktisk et stort tomrom i det helhetlige helseapparatet i Norge, sier Isabell.

– Det er ikke alle som får de svarene de trenger i det ordinære helseapparatet, og mange av alternative terapeuter tilbyr støttende behandling til konvensjonell medisin, slik at man føler seg bedre. Vi er opptatt av å finne årsaken til lidelsen eller sykdommen, ikke bare behandle symptomene.

WHOs strategi

Verdens Helseorganisasjon har en strategi kalt «WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023». Her ønsker man økt bevissthet og anerkjennelse av tradisjonell og komplementær medisin, og viser til at 100 millioner europeere jevnlig bruker komplementær behandling både som førstevalg og som gjentakende behandling. I store deler av verden er tradisjonell medisin lettest og noen ganger eneste tilgjengelige behandling. I land som for eksempel Kina er skolemedisin svært tilgjengelig, men tradisjonell kinesisk medisin er foretrukket av en stor del av befolkningen.

I Norge har Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon kjempet en lang kamp for å få til en godkjenningsordning for naturterapeuter.

– Regjeringens manglende vilje og evne til å sørge for en regulering av bransjen som ivaretar både pasienten, pasientsikkerheten og terapeutyrket, er tydelig. Dette har vi fått bekreftet gjennom bastante og ubegrunnede uttalelser fra ansvarlige helsepolitikere i forbindelse med blant annet moms-saken. Eksemplene er mange: fra stortingsdebatter, i media og på sosiale medier, sier generalsekretær Lidia Ivanova Myhre i NNH.

Gjort narr av

– For meg tyder utspillet med merverdiavgift på komplementær behandling et ønske om å bygge ned bransjen, og den som taper på det, er pasientene, sier Isabell Stangeland Flatland, og legger til:

– Vi er kneblet av det offentlig og kan ikke uttale oss fullt ut om det vi driver med. I tillegg kommer ensidige TV-programmer som gjør direkte narr av naturterapeuter. Hva er grunnen til at de ikke lager slike program om skolemedisin? Mitt ønske er at helsearbeidere, enten de er utdannet ved universitetet eller som naturterapeut, skal jobbe sammen for pasientenes beste. Vi har mye å bidra med for å få pasienter raskere tilbake til god helse og funksjon.

Isabell har foreløpig ikke opplevd frafall av pasienter på grunn av innføring av moms.

– Jeg har mine faste klienter, og de kommer jevnlig. Men jeg frykter for at tilsiget av de med lavest lønn vil bli mindre, sier hun.

– Derimot kan befolkningen nyte godt av lavere mva på snus og alkohol. Det er et tankekors.

Kø i det offentlige

Som kinesiolog fant Isabell ut at mange ikke ante hva det var, den gangen hun var ferdig utdannet. I dag er det mange som benytter seg av kinesiologi og andre retninger innenfor det komplementære behandlingstilbudet.

– Vi jobber med hele mennesket, og ingen behandling er lik rett og slett fordi ingen mennesker er like. Mange av våre fysiske plager sitter i det mentale, og vi ser på hele maskineriet som skal sørge for at helsen er god. En lege ser på symptomene - og behandler dem, mens vi finner årsaken til symptomene – og behandler årsaken, sier hun,

– Jeg frykter at de som er dårligst stilt økonomisk nå blir henvist til det offentlige helseapparatet med tilhørende ventetid. Når det er deres tur, vil symptomene behandles, men ikke årsaken, og dermed havner de snart i køen igjen.

Hadde naturterapeuter fått slippe til på køene i det offentlige helseapparatet, tror jeg køene ville ha blitt redusert. Det er god samfunnsøkonomi, mener jeg. Nå er de i realiteten fratatt valgmulighetene sine, og forskjellene blir bare større mellom oss mennesker. Hva skjedde med fritt helsevalg?

Isabell understreker at hun snakker om utdannede terapeuter som har medisin grunnfag i tillegg til sin gren av det alternative.