GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

I perioden slutten av august til begynnelsen av september forventer Mesterhus som byggherre å få den siste aksepten på igangsettelsen av grunnarbeider, og første steget mot 18 eneboliger. Og det er nettopp byggingen av eneboliger som kunderådgiver fra Mesterhus Joachim Røren (33), og Ole Kristian Lofsberg (30) i Stillerud Utvikling, synes er mest forlokkende med dette prosjektet.

28 år på vent

Tomta på Stillerud har altså ligget der ubenyttet i 28 år etter at kommunen første gang godkjente den til bygging av eneboliger. Området ble da først båndlagt av Bane NOR som deponi i forbindelse med utbygging av jernbanen, inntil man i 2011 solgte tomta videre til Trysilhus. Problemet var at Trysilhus søkte om en fortetting, og om å bygge inntil 88 boenheter på tomta. Det ville ikke kommunen gå med på. Men da Mesterhus kjøpte tomta med formål om å bygge eneboliger, kom tilslaget fra kommunen raskt.

– Det er mangel på eneboliger i Drammen. Derfor var det også lettere for oss å få papirene i orden, forklarer Ole Kristian Lofsberg i Sandvin Eiendom.

Sandvin Eiendom består av i alt fem lokale byggselskaper, som igjen er en del av Mesterhus-kjeden.

Eneboliger med egenart

I løpet av det neste året skal det bygges 18 eneboliger, hver på tomter fra 700 kvadrat og oppover.

– Og alle boligene vil være arkitekttegnede, med tilvalg og individuelle tilpasninger. Prosjektet handler om å møte kundenes behov. Men ingen av eneboligene må overstige 30 prosent av tomtenes areal, forklarer Lofsberg.

I tillegg til boliger blir det en egen barnepark, med blant annet hinderløype og ballplass i tråd med dagens forskrifter, sier Joachim Røren.

Skjermer mot E18

Tomtenes plassering ligger bare noen få hundre meter fra E18. Det betyr støy. Men også her har byggherrene en løsning.

– Støyvoller er allerede godkjent. De skal vi bygge. I tillegg blir det støygjerde oppå der igjen. Det vil ha en positiv innvirkning, også for eksisterende boliger i området, forklarer Joachim Røren, og melder om stor interesse allerede.

– Bare gjennom visningsplakaten vi har satt opp ved innkjøringen fra Gamle E18 og inn mot Kornveien har gitt oss mange interessenter. Og når vi legger ut for salg i slutten av måneden, regner jeg med at flere av prosjektene vil få sin signatur, sier Røren, som tror den største kundekretsen vil være småbarnsfamilier, førstegangskjøpere og folk fra nærområdet.

– Men jeg tror også vi vil se mange fra Oslo-området. Nærheten til E18-påkjøringen, og pendlermulighetene tipper jeg kan lokke mange interessenter, sier Ole Kristian Lofsberg.